הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 


אתר זוהר החיים הוקם על ידי הרב יוחנן באנון ז"ל 
האתר משומר למען זכרו על ידי מפעל הזוהר העולמי (Ha-Zohar.info) ולימוד הזוהר היומי (DailyZohar.com)

   פרשת בראשית    פרשת נח    פרשת לך לך    פרשת וירא    פרשת חיי שרה    פרשת תולדות    פרשת ויצא
   פרשת וישלח    פרשת וישב    פרשת מקץ    פרשת ויגש    פרשת ויחי    פרשת שמות    פרשת וארא
   פרשת בא    פרשת בשלח    פרשת יתרו    פרשת משפטים    פרשת תרומה    פרשת תצוה    פרשת כי תשא
   פרשת ויקהל    פרשת פיקודי    פרשת ויקרא    פרשת צו    פרשת שמיני    פרשת תזריע    פרשת מצורע
   פרשת אחרי מות    פרשת קדושים    פרשת אמר    פרשת בהר    פרשת בחוקותי    פרשת במדבר    פרשת נשא
   פרשת בהעלותך    שלח לך    פרשת קרח    פרשת חוקת    פרשת בלק    פרשת פינחס    פרשת מטות
   פרשת מסעי    פרשת דברים    פרשת ואתחנן    פרשת עקב    פרשת ראה    פרשת שופטים    פרשת כי תבוא
   פרשת כי תצא    פרשת ניצבים וילך    פרשת האזינו    פרשת זאת הברכה
 
    עמוד הבית
    צור קשר
    תחילת הבריאה
    מבנה העולמות
    ראש השנה
    תם עוונך בת ציון
    הנהגות וסגולות
    אדם
    גאולה
    לאלפים
    חיים על פי הזוהר
    אלול
    24 אלף תלמידי רבי עקיבא
    פתיחת אליהו
    רבי שמעון בר יוחאי
    תיקוןני זוהר חדש
    כללי סודות ורזי התורה
    מעלת עיסוק בזוהר
    מהו צדיק ?
    הליכות אור - נוער וחינוך
    סוד הקפת התיבה
    מפעל הזוהר העולמי
    סוד קליפת נוגה
    נפש, רוח, נשמה..
    הצלת רבי יצחק
    ערב רב
    טעמי המצוות
    קריאת שמע בכוונה
    להידמות לאבות
    ט"ו בשבט
    שבת קודש
    שיויתי השם
    רבי שמעון מבטל מוות
    מעלת הלילה
    חיזוק באמונה
    נטילת ידיים
    רחל
    ויעבור
    יום הכיפורים
    ייחודים בתנועה
    מדרש האותיות
    פרשיות השבוע - וידאו
    סוכות
    צפיחית בדבש
    מעוט הירח
    תלמוד ארץ ישראל
    תפילה בציון רשב"י
    סדר עליית הנשמה
    תמונות
    לב נתיבות עשר מאמרות
    חנוכה
    שיעורי תורה בצ'ט
    ברכות השחר
    סגולות שבת
    מזמור יט - פרוש הזוהר
    מדרש רות - זוהר
    הקדמה 6 מצוות
    שיעורי וידאו - זוהר
    פסח
    שביעי פסח ועומר
    עמלק העייף, ישראל יעף
    מעלת משה רבינו
    משיח
    המלחמה האחרונה 1
    אלפיים שנות תפילה
    מדרשי זוהר
    בראשית תמן - תיקון 48
    שום תשים עליך מלך
    כבד את אביך...
    אידרא זוטא
    יסודות הזוהר
    להשיב את הבן לאב
    נסתם הפתוח ונפתח הסתום
    אנכי ה'
    קריאת זוהר כללית
    שיעורי זוהר בקול
    אלול ושיעורים תשרי
    למה אנחנו כאן?
    רפ"ח
    ממלכת כהנים
    פרשות השבוע
    חגי השנה
    סודת הזוהר
    דרשות הרב בטקסט
    תורה וישראל חד הם
    מפתח החכמה ביראה
    ראשי ישן
    הנהגות הימים
    מבצע ה - 70
    שיעורי עץ החיים
    מחיה המתים
    נבואת פרס אירן
    חיטה ומשיח
    נצח זמן ומקום
    נישואין גירושין
    פורים
    מוצאי שבת
    סוד הפרצופים - בפשט
    מלאכים המלווים
תרומות לברכות בעלון
ובאתר נא להשאיר את נוסח
הברכה.
התרומות מיועדות להחזקת האתר
הדפסת עלוני הזוהר
הכנת סרטי וידאוו ייחודים, שיעורי זוהר 
 

 
תלמוד בבלי מסכת תענית דף ל/ב אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים:
אלו הם ימי הכנה לקראת שנה החדשה הבאה עלינו לטובה על ידי:
חשבון נפש, תיקון מידות, התקדשות וטהרה נכנסים לשנה חדשה.
ספר מגלה עמוקות על ואתחנן - אופן רג
בכל שנה ושנה מ' יום של רצון, והם הן מ' יום של ראש חודש אלול עד יום הכפורים, ועליהם אמר משה (תהלים צ טז) יראה אל עבדיך פעלך, שבאותן הימים הקב"ה בעצמו מכריז על התשובה, כדאיתא בזוהר פרשת תרומה (ח"ב קל"א ע"א) על פסוק (ישעיה כא יב) אמר שומר, שמטטרו"ן מכריז ואמר בכל יום אתא בקר, זה הקב"ה שנקרא ממשלת היום (בראשית א טז), וגם לילה זו השכינה שנקראת ממשלת הלילה. ונרמז סוד זה במה שאמר יראה אל עבדך, שמסטרא דעבד שהוא מטטרון נקראים ישראל עבדים למקום, והדרך על בניהם וברזא דבן שמסטרא דאליהו שהוא בגימטריא בן נקראו ישראל בנים למקום, זה סוד אם כבנים אם כעבדים.
ספר פרי עץ חיים - שער ראש השנה - הקדמה – דברי האר"י הקדוש
... בענין ימים ראשונים שאחר ר"ח אלול, יעשה הפסקה של שני ימים, ויכוין היחוד שנתבאר בשער יחודים ע"ש. ומצוה להתענות בחודש הזה, כי כן התענה משה מ' יום אלו, מר"ח אלול עד יום הכפורים, כי הם ימי רצון. ויאמר ביום שמוציאין ס"ת ג"פ י"ג מדות, וג"פ פסוק ואני תפילתי, וג"כ יכוין בכ"ד שמות היוצאים מכ"ד ספרים, וישאל חיים וכפרה על עוונותיו. וגם יכוין באלו המ' יום יחוד הדיקנא, שנתבאר בשער היחודים ע"ש:
וקודם היחוד, יטבול עצמו, וירחיק עצמו מעבירות, ויהיה איש ירא וחרד את דבר ה', וירחוק עצמו מהקפדה ומכעס, אפילו לדבר מצוה, ומהליצנות וגאוה, ויזהר מאוד בברכת הנהנין, ואז יזכה להשגה ע"י יחודים. ועוד יש תקנה להשגה, ונתבאר בשער היחודים ע"ש:


סדר המועדים עפ"י הזוהר הקדוש.
כפי המאמר הקודם, תורה שבכתב ותורה שבע"פ שהם זכר ונקבה, לצורך המשלה, כפי שהורו חכמים ולמדו מהפסוק "מבשרי אחזה אלוה", כפי האדם הגשמי גם העולמות הרוחניים כולם נבראו באותם מידות שהאציל, ברא, יצר ועשה הקב"ה, את הזכר והנקבה בכח מחשבתו יצר מחוברים אחור באחור בכתר אחד, באחדותו המלאה והשלימה לא ייתכן פירוד, רק בעולמות שברא נוצר הפירוד ע"י נסירה והבאתם להיות פנים בפנים. החיבור בעלון זה מתאר את מהלך המועדים ואת הנסירה בסוד תורה שבכתב הנקראת זכר ותורה שבע"פ הנקראת נקבה, אולם יש לדעת כי כל הבריאה ובתוכה כל הנבראים מחולקים לזכר ונקבה, ההמשלה היא רק צורך לסבר את האוזן.
בראש השנה שהוא יום בריאת העולם, יום "הרת עולם", מלשון הריון שנולד העולם, נולדה התורה המושלמת ואז הקב"ה מנסר את התורה שבע"פ (הנקבה) מהתורה שבכתב, ביום הכיפורים עולים זו"ן (הזכר והנקבה) לאימם (מידה הנקראת אימא, בינה, העולם הבא, שם אין אכילה ושתיה ולכן אנו מתענים,( הנקבה שנקראת "נעלים" עולה גם היא יחד עם בעלה לכן לא מברכים "שעשה לי כל צרכי") שם מקבלים כביכול ברכה ושפע להמשכם, וגם מתנות לכל האורחים שנמצאים ביום החתונה, שזוהי הכפרה, שאמרו כי היום עצמו מסוגל לכפרה מבלי לעשות דבר.
בסוכות זו"ן התחתנו, כביכול ויש להם שבעת ימי "שבע ברכות" כפי מספר הימים שאנו יושבים בסוכה, זו אחת הסיבות שהסוכה הינה מקום קדוש, באים האורחים החשובים: אברהם (חסד), יצחק (גבורה), יעקב (תפארת), משה (נצח), אהרון הכהן (הוד), יוסף (יסוד) ודוד המלך (מלכות), ההורים המאושרים הם אבא ואמא (חכמה ובינה) והקב"ה (אריך אנפין, כתר), משקיפים מהסכך למעלה, מברכים ומעניקים מתנות לכל אורחי החתן והכלה.
ביום עצרת יום שמחת תורה, התורה שבכתב ובשע"פ שהם עכשיו מאוחדים, "יום שמחת תורה" שבכתב (זכר) ובע"פ (נקבה) והולכים לביתם מלווים בכל האורחים שמרקדים סביבם ואיתם כפי שמחת תורה.
בפסח נולד התינוק (מן המים משיתיהו) שאז הם שמונת ימי מילה שבהן צריך לשמר את התינוק מחמץ ומשאור. ביום השביעי שהוא יום המילה, שנקרא יום קריעת ים סוף שבו טובעת הערלה וכל חיילותיה במצולות ים (אותיות צל מוות).
בשבעת שבועות ספירת העומר גדל התינוק בשבע ספירות שהם: שבוע ראשון חסד שבו יום א' הוא חסד של החסד ויום ב' הוא גבורה של החסד וכן הלאה, בשבוע השני הוא גבורה, בשבוע השלישי הוא תפארת וכן הלאה עד שבוע ליל השבועות שאז נגדל ומגיע כביכול לגיל מצווה שהוא קבלת עול מצוות ותורה חג מתן תורה ומקבל כתרים לכל 7 הספירות שהם חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, והם 70 כתרים, בנוסף גם אם הילד (השכינה) סופרת שבעה נקיים של שהם שבעת שבועות העומר, ובליל שבועות טובלת במקווה.
ובליל השבועות כל הלומד תורה בלילה זוכה ל - 70 הכתרים האלו, וגם הופך להיות שושבין לשכינה בעת טבילתה כאשר טובל במקווה באשמורת האחרונה.
משל זה יכול לכוון את האדם, שצער השכינה זו תורה שבעל פה, כמה צער יש שאין מבינים אותה, שהיא נסתרת, שהיא בגלות המחשבה, כמה צריך לבכות כדי לזכות בתורה שבעל פה על כל צדדיה - פרד"ס, שעליה אמר "במחשכים הושיבני" וכמה צריך לשמוח כאשר היא מתגלה לאדם שעמל בה.

מכאן למדנו שמועדים שקבע הקב"ה בתורה הקדושה קשורים אחד בשני ומשפיעים, וכפי כוונתנו בראש השנה כך יושפעו כל המועדים הבאים עלינו לטובה.

עד מתי נשב בחד סמכא?
בוקר טוב כבוד הרב
בחד סמכא?
בוקר טוב ונפלא, בוקר של ניסים גלויים וגאולה
הרב אני שוברת את השניים עם התיקון השישי
...נולד העלון השבועי - כעת אני בשמחת הלידה
עי"מ
עיבור היה כל השבת
יניקה הייתה אתמול
שתשמח תמיד
והים מוחין
אמן
וגם את וכל ישראל
ב"ה
אמןןן
בשמחת הגאולה
הרב יש לי שאלה?
אפשר
?
כן
אני תכף חוזר
בבקשה אוריתה
טייקוני העולם עם טייקוני הארץ ,,,שולטים בעולם ,,,,והכל קונספירציות ,,,אין באפשרותינו לשנות לדעתי גם במהפכות ,,,הטרור מוזמן ע"י ממשלת ישראל כל האמת בתיק דבקה ,,,השאלה שלי אם ככה מה זה אומר מבחינת הנהגה כלפינו אלו שהולכים בדרך השם ,,,איך יוצאים מעולם השליטה כאשר אנו נשלטים כמו כולם
ואם יש איזה שינוי באופק
חברתי
שיעבוד מוחלט בגשמיות לכוחות הטומאה
זה מצבינו
?
חרות מוחלטת ברוחניות לכוחות הקדושה
אז איך אפשר להלחם בייצר?
עד יום הדין
דרך
תורה, תפילה, צדקה
הכל ידוע
אין חדש
אז החופש רק ברוחניות ?
בלבד
רק
נכון
אבל שליטה
שלהם
זה בני ישראל לי עבדים
בגשמיות
לכוחו של הקב"ה
בגשמיות
...
יש לך רוח הקודש אוריתה
אנו אבודים?
אני פירסמתי כרגע
וידאו על השאלות שלך
אם יש לך סבלנות
בטח
תקשיבי
יש לך שם כל התשבות
אוקי
אני הייתי בלוגרית
רצינית
http://youtu.be/7bCmBvmgiQY
,במהפכה ויצאתי משם
כי מבזים המון את השם
וראיתי שדאי
יש המון
חילול השם
לכן פרשתיח
ממלחמותאלו
בין אחינו
היו לי 1300
תגובות
ומחקתי את הפוסט
אי אפאלנים המשי עם
עם השמאלנים
השאלה שלי
די די
לא לדבר לשון הרע
האם כה להלחם?אני צרי
-------------
האם אני צריכה להלחם?
להמשיך
השם נלחם
את רק צריכה לקיים את מצוותיו
מלחמת השם
לא
אני נלחמת
אני לא נלחם
אני רק מפיץ תורה
ולומד
ומקיים המצוות
המלחמה היא רק לקב"ה
טוב שפרשתי
גם לי הייתה השאלה לעצמי אם זה בסדר שאני מתעלמת מכל מה שסביב בארץ..והתשובה שקבלתי היא לחלוטין.. כן!..
תודה הרב
נכון
אם אני אתקן את עצמי
הכל יתתקן מסביבי
ואני לא הופכת בבחינת בת יענה שטומנת ראשה בחול או שלא אכפת לי..כי הכל מתחיל מהפרט
כל האשמה למה אין גאולה
תלויה רק בי
למה לא נבנה הבית
בגללי
העבודה היא אישית ולא מהפכנית
היצר מבקש לשון הרע, קטרוג, הלבנת פנים, פירוד
האחדות מבקשת
הוא בא בשם הצדק שכולם אוהבים לאחוז בו
אהבה, שמירת הברית, עשיית חסדים, קדושה
נאום לרשע בקרב ליבי
יושב בתוך הלב הרשע הזה
ונואם
תשלחו אותו
לאובמבה
מהפכה רוצה צדק...כשאני מבינה כמה דין יש בצדק אני מבינה כמה אני צריכה לברוח משם..
כבוד הרב,
יש בביתי תופעה מעניינת
של קינון ציפורים
ויונים
פתאום כולם באים לקנן בבית שלי
ועכשיו אני קוראת את התיקון השישי
....
גם ציפור מצאה בית
ציפור גימטירה - שכינה
היא מחפשת קן
בכל מקום שעוסקים בתורת השכינה
זוהר
היא באה ומקננת
ומרמזת באמצעות
מרכבה גשמית - כמו יונה וציפור
כבוד הרב האם בני אדם עושים תיקון גם למקום..כמו בית?
בטח
לכל דצח"מ
המדענים אומרים - אין באמת חומר
החומר הנראה ומורגש לנו
אני מרגישה שהבית הזה שאנו עוזבים עוד מעט תוקן.
הוא בעצם אטומים המסתובבים
באנרגיה
ומדמייינים צורה וחומר
למעשה כל צורה וחומר
הם ניצוצות קדושה שבויים
בבית - המבנה עצמו, העצים והאבנים
אנחנו רואים דמיון או מציאות?
מכילים ניצוצות
המבקשים פדיון
העיניים הגשמיות מראות דמיון בלבד
שהוא תוצאה של עץ הדעת טוב ורע
ותפקחנה עיניהם נאמר
נסתתמו עיניים רוחניות
ונפקחו עיניים גשמיות
ומיד ויראו כי ערומים הם
מהרוחניות
התביישו
כן..
הניצוצות מיד התלבשו בעור הנחש
קליפה
שבי
כל הדצח"ם
דומם, צומח, חי, מדבר
פעם ראשונה שאני מרגישה את זה על דומם
זה אומר שאת גודלת
למקום הכי נמוך יכול לרדת רק משיא הגובה
מדוע אם כך התחושה היא מבלבלת..שאנחנו יורדים קשה לי לראות כיצד זה משרת את העלייה שלנו יותר גבוה? זה הכרחי שנרד כל הזמן?
הירידה היא רק מכוח העליון - ככל שהייתה לך עלייה גדולה יותר, כך יש לך יכולת לרדת לעומק, להוציא בולעו מפיו של הנחש
ז"א כדי לבקע את הרע צריך להיות בו..לבער אותו פנים מול פנים..בפועל
נכון
זו סיבת ירידת הדורות
בגשמיות הכי נמוך
שער החמישים של הטומאה
ברוחניות - הדור האחרון הם הנשמות הכי גבוהות
בכולנו יש משה רבנו
בכוח
כדי לקבל את הנשמה - משה נ
כן
צריך לצעוק, לצאת ממצרים
להכנס לים
להכות עשר מכות את המצרים
היצרים, התאוות, הבהמיות
רק אז הנשמה - משה יוצאת מהכח אל הפועל
בוקר טוב כבודו­­
תודה על ההקשבה כבוד הרב
עבורי זה לימוד תורה
אז אני אומר תודה...
הרב שאלה יש לי ירידה רוחנית בימים האלהלמה זה קורה?­­
מה הפסקת לעשות? חנה
ליקרוא ספר שלם של תהילים בשבת­­
קראתי השבת יומיים­­
אם תעזביני יום אעזבך יומיים
זה בהרגשה הכללית­­
מעלים בקודש
זיכוי הרבים
תעלי מעלה
על ידי חלוקת הזוהר עוד פעם
אני מבינה
חנה, גם אני כמוך
גם לי נוצרה הפסקה פתאום
הלימוד מעלה את זה
אני יודעת איריס­­
בואו נפתח גם היום ספר
מה שחשוב זה האיכות ולא הכמות
גם המאמץ
העיקר שיכוון לבו לשמיים
יעקב הגיע למקום
וקרא לו בית א-ל
קודם נקרא שמו לוז
לו"ז - לוח זמנים
התמדה
סדר
קביעות
סדר לימוד של כל ישראל חייב לכלול בכל יום
פרד"ס
פשט -
רמז
דרש
סוד
הלכות - שבת
הנהגות יום יום
שמירת הלשון
לדעת תפילה וסדריה
פרשת השבוע - רש"י, אור החיים הקדוש
פרשת השבוע תמיד יש לה נגיעה לאותו שבוע
הגדות - מדרשים - מחזקים את הנשמה, את הקדושה
סיפורי הנהגות צדיקים
ללמוד על דרכיהם, להדבק במידותיהם
סוד - לדעת סדר הרוחני
איך פועלת הרוחניות
מהן הכלים , הנרנח"י
כיצד משפיעים ומשתלשלים
לכוון בברכות מתוך כתב
לכוון בתפילות
עשיית צדקה
צדקה זה לא רק כסף
צדקה זה לימוד תורה
זיכוי הרבים
מילה טובה
וגם לדאוג לגוף
לאכול פת שחרית - לחם
חסד שבדעת
כוחה מרפא
לטייל כמה זמן
ליתן נייחא למוחין
להיות עם האהובים
לקבל חיזוקים ולחזק
זו דרכה של תורה
וחי בה
ומידי פעם
מילא דשטותיא גם מועילה
להתרחק ממזיקים
אלכהול
בני אדם עם מידות רעות
לשון הרע
קטרוג
מסיבות וסעודות לתאווה גופנית
לשמור על טהרת המחשבה
טהרת הבריתות
מחשבה
עיניים
לשון
לב
יסוד
ואתם כמו מלאכים
ישתבח שמו
לעד אמן
---------------------
אדם אחד בא רבי מקוצ'ק ואמר לו
רבי אני לא יכול יותר
אין לי תקנה
אני עושה תשובה
מתקדש
ולבסוף עוד פעם חוטא
אמר לו הרב
כפי שהאדם עושה תשובה ונופל, ושוב קם ומבקש סליחה
כך דרכו של הקב"ה
הוא שב וסולח
הסר השטן מלפנינו - שלא יפיל אותנו
ומאחורינו - כאשר נפלנו - יאמר לנו אתה חוטא
אין לך מחילה
אוי ואבוי מה עשית
אל תקשיבו לו
הקב"ה רחום וחנון
ח"ו
כל ישראל צדיקים
זה רק השעור
רק הקליפה
מוחל וסולח ומרחם ואוהב
לא מוותר
הוא לא יוותר לך חנה
את תתקדשי
בין אם את רוצה
ובין אם את לא רוצה
הנשמה כבר מאירה בך
היא נדלקה
ואי אפשר לכבות אותה יותר
כעת
קומי
ושובי
לעבודתך
חלקי את תיקוני הזוהר
עד כ"ה באלול נעשה סיום
יפה
בממון לזוהר והפצתו כתוב
מחצדי חקלא יושבים בשולי הכרם
כיון שהזוהר הוא עיקר חרב השחיטה של הטומאה
בהם היא נלחמת הכי חזק
ומונעת בתחבולות
תרומות
צדקות
למפיצי הזוה
ורדיפה אפילו אחרי לומדים..
תראי איזה בתי פאר יש לישיבות הפשט
ישיבות הזוהר - כסאות פלסטיק
מזגן מקרטע
ספרים בלויים
קירות מתקלפים
אבל
מוחין דגדלות
שמחה מתמדת
אהבת חינם
בלי כסף
חחחח
יום טוב ומבורך לכולם
תודה רבינו­­
:)­­
יום ניפלא­­

כיצד אפשר לתקן מידות?

מידה

כן

איך להפוך טבע?

די מה

די הוא גבול

מ"ה - גימטירה 45 = אדם = גאולה

לאדם יש די - גבולות

איך שומרים על הגבול הזה כי בזמן אמת הידיעה לא מספיקה לי

רגע

לא סיימתי

זה הגשמי

הגבולות של גודל וצורה

אותו דבר במידות הרוחניות

כולן קיימות בתוכינו

חלקן מובנות בגבולות של תורשה, גלגול קודם שתוקנו, חלקן ללא גבולות

המשל

אקדח - טוב או רע?

גם וגם

כלומר

מה שימוש שנעשה בו

הגנה או רצח

גאווה טוב או רע?

בכל מידה יש טוב ורע

לא

לא?

כל מידה היא כלי

השימוש שנעשה בה קובע את מהות טוב ורע

אומר הרמב"ם

חייב האדם להכניס את המידות לתחום

הקיצוניות

הכי שמאלה

הכי ימינה

ואז ימצא את קו האמצע

קמצן - יפזר - יתאזן

זה במישור הנפש

איך יתאזן?

הוא יודע את גבולות המידה

כעת ימצא את קו האמצע

זה בנפש

יש דרך טובה יותר

הוא צריך לחוות את גבולות המידה כדי להבין מהו קו האמצע?

נכון

יש דרך טובה יותר ובצידה גם רווח עצום

כיון שהתורה היא תוכנית הבריאה

ובה יש כל הכלים

עסק התורה על אמת, לשמה

מתקן את המידות ללא התייחסות למידות

רק מלימוד התורה לשמה?

עסק התורה מושך אור לנפש

מסלק את הרע

ומגביר את הטוב

ואז כל שימוש במידות הוא

על ידי הטוב

מתקנת מגנה מצילה

נכון..זה מה שקורה כשנמצאים בקדושה..יותר רגועים. פחות אימפולסיביים

מה נשים עסקינן?

בראתי יצר רע בראתי לותבלין

תורה

נשים של דורינו

אבל רוב הנשים לא מגיעות לתורה

מחוייבות בלימוד תורה

על פסקי החזון איש

הרב עובדיה

החפץ חיים

וכל הפוסקים הגדולים

לכן פתחו מדרשת בית יעקב

שם לומדים הכל

חידוש

זה לא חידוש
זה רק יצר רע שמסתיר את זה
התכוונתי לנשים בוגרות
גם נשואות עם ילדים

זמן?

מה הבעיה

ילדים הולכים למעון

לגן

ישנים

אין לנו מציאות של ביטול תורה

רבע שעה

חמש דקות

טוב זה בסדר

מה שאת עושה עכשיו הוא לימוד תורה.

כדי לתקן צריך כילים

מניין נשאב אותם? אם לא נלמד..

יש מצב ללמוד אותם על בשרנו אבל אני מעדיפה ללמוד:)

גם קריאת תהילים ?

נקראת לימוד?

תהילים זו תפילה. היא מושכת אצלי שפע..וכך אני לומדת..

התפילה מחדירה בי רצון ללמוד

יש גם תהילים עם פירוש שככה את לומדת

נכון

"הנפש שבתהילים"

ויש ספרים מיוחדים שנכנסים לפירוש כל מילה בתהילים

אשרינו ומה טוב חלקינו שבדילמות כאלו אנו עסקינן

זה גם נחשב לימוד

ב"ה

כל מה שמקדם אותך..

בזכות הדילמות האלה...נגיעה לגאולה

אמן

שום דבר הוא לא סתם

תודה כבוד הרב

זה סידר לי בראש משהו מוגדר

מאת:"עץ החיים"עם רב יוחנן באנון

 
סגולה אמיתית לזכות בבני חיי ומזוני לקראת שנת התשע"א:
כפי המאמר, בראש השנה נידונים גוף ונשמה כפי מעשיהם בשנה החולפת, כפי קבלתם לשנה הבאה וכפי עמידתם במה שקיבלו על עצמם בשנה החולפת.

השתוקק מלך שיבנו לו בית קיץ ביער המרוחק מכל מקום ישוב, כיון שהעבודה קשה מאוד ומרוחקת ממקום ישוב ביקש המלך שרק מי שמתנדב מרצון ילך ליער המרוחק, מספר עבדים שאהבו את המלך ותמיד ראשונים לקיים את רצונו התנדבו, ואכן יצאו למקום המרוחק, הם ביקשו להגיע למקום מיד ותכף החלו בבניית בית קיץ למלך, שמח המלך בעבדיו החרוצים שעושים רצונו והיה שולח להם כל יום עגלה עמוסה כל טוב, מאכלים ומזינים, בגדים טובים עם עבדיו האחרים, זה המשל

והנמשל: האדם בא לעולם הזה כדי לבנות מלכות לקב"ה, לתקן עולם במלכות שדי, רוב בני האדם מבקשים פרנסה, בנים, בריאות, ועוד חלקם מוסיפים שכל זאת מבקשים לצורך עבודתו יתברך, אולם ישנו מקטרג לכל בקשה ומוצא הוא את הפרצה בבקשה ואין הבקשה מתמלאת,
חכם יבקש את הרוחניות, אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה לקום לתקון חצות, להתפלל בנץ, לתקן מידותיי וכן הלאה, ובטח החכם שמבקש לעשות רצון המלך, בהתנדבות ללא קבלת שכר בעולם הזה, במסירות נפש אמיתית, ויתחיל לעשות כך, אפילו שקשה בהתחלה בוודאי שהמלך ישלח אליו עגלות עמוסות כל טוב לצורך בניית ארמון מלכותו ולא יחסיר מהאדם הזה מאומה, ואפשר לראות בחוש למי הקב"ה נענה בתפילה ולמי הוא לא נענה, כי בגשמיות אני לא צריך מאומה, אני צריך ורוצה לבצע את שליחותו של הקב"ה, את הסיבה להיותי בעולם זה ואז הכל רוחני, והקב"ה יתן לי כלים למלא שליחות זו, וכל אחד לפי צרכיו ולא לפי רצונו,
יהי רצון שלכל אחד מאיתנו ינתנו הכלים לבנות מלכותו יתברך.

 שיחה עם סיפור אמתי

אלול בא - איך ששמע את זה הרב

התעלף

חודש סליחות

חודש שעליו נאמר

דרשו את השם בהמצאו

המלך מהלך בשדות הוא קרוב קרוב באלול

כביכול הוא בא אליכם

הביתה

מתיישב בכסא מולך

ושואל

בני. בתי

דברו איתי

ספרו לי

צריך לשמוע את קולו

לרצות לשמוע את קולו

לבד אתם והוא

אין מקטרג

אין יצר רע

אין כלום

יש מציאות אחת

אתה ובורא עולם לבד

עכשיו דבר

דבר וופתח ליבך כפי שמעולם לא עשית

ספר לו הכל

על הכאב ממתגלה מתחת לשמיכה בלילה לבד

על הבדידות האיומה החונקת

על החסורנות

על ההפגעות

על הגעגוע למשהו טוב מושלם, טהור

ספר לו כמה אתה מחפש אותו

בכל מקום

פתח את שק הדמעות

והוא יבכה איתך יחד

וינחם אותך

ויחבק אותך

ויאמר לך

שכל מה שעברת זה רק רגע קט

רגע קט עזבתיך

לתת לך לגדול

לתת לך לחוות

זה חודש אלול

ואז יאמר לך שיש דרך

להסיר את כל הרוע

כל הקטרוג

כל הלכלוך שעוטף את היהלום

שהוא אתה

חודש מיוחד

אור אלול

בכל יום

תתקדם, תנקה,

תלמד את דרכו של הקב"ה

הלכות

מצוות

תפילה

קרבה מרצון

לא כמעמסה

אלול

אחד לחטאת ואחד לעולה

להנקות מהחטאים

והתעלות רוחנית

אכיר

ואמן.

מה אתה אומר אבי

מה אומר? על שיחה כזו,עם אבא.ר' נחמן קורא לה,"נתיב לא ידעו עייט.

נכון

אין על שיחה פנים בפנים

רק הוא ואתה

אי אי אי

וזו התפילה הכי אמיתית.

צריך ממש להרגיש את הביחד הזה

לחוש אותו

מי שבאמת מחובר לקדוש ברוך הוא, מרגיש זאת כל זניה ושנייה

שנייה

לשמוע את קולו

בתוכך

היה איש יקר זצ"ל

חבר טוב שלי

אמת

איש זה היה סוחר סמים מוכר וידוע

כל רגע הוא נס

היה לו חבר שחזר בתשובה

ועבר לצפת

ומתפלל כל יום בציון רשב"י

החבר מידי פעם היה מבקר אצל

הסוחר סמים

ומסה לקרב אותו

כמו טיפות מים על אבן

עד הילולת רשב"י בל"ג בעומר

לפני 10 שנים

הבחור בא עם החבר להילולה

באמצע הלילה

אמר החבר לסוחר

בוא אני רוצה להראות לך משהו

ולקח אותו ליער עין זתים

שם דיבר איתו על התכלית

ואחרי כמה דקות אמר לו

יש ענים גדול

ענין גדול

לשבת ולדבר עם הקב"ה

אתה רוצה

אמר לו - מה לדבר, אל תשגע אותי

אמר לו מה אתה

סוחר סמים גדול

כולם מפחדים ממך

שב כמה דקות

דבר עם הקב"ה

תראה הוא יענה לך

וברח לו

האיש נותר לבד

בחושך

עין זתים - יש חזירי בר המשמעים קולות מפחידים

הוא החל לפחד

ועבר לבכי

ומהבכי יצא דיבור

אל הקב"ה

והוא התייפח ונשבר

ואחרי כמה זמן חזר החבר

והסוחר סמים הפך להיות אברך בכולל

ברסלב ברשב"י

והקים קבוצות של לומדי זוהר

ובנסיעה האחרונה שלו לאומן

כאשר חזר

נהרג בתאונת דרכים

יהי זכרו ברוך

אמן

זו מעלת ההתבודדות

עברה בי צמרמורת

את הסיפור שמעתי מפי הנפטר

תיקון קשה

הוא ידע, הוא אמר לי

הרעלתי חצי מדינה

בסמים קשים

מגיע לי עונש קשה

אבל מעשיו בעשר שנים

היו לעילא ולעילא
 

ביציאת מצרים עזבו בתים כדי להתעלות במדרגות רוחניות להפרד מהחומר, מתאוות מצרים וקסמי השווא שלה,

ואילו בגלות הזו

עוזבים בתים והולכים לאהלים

כדי ללקבל עוד רכוש, עוד ממון, עוד מקסמי שווא לגוף ללא תכלית

אני צריך להקים מאהל במדבר ללומדי תורה

למסור נפש לקב"ה

אם יבוא משה בדורינו

ויאמר

עכשיו, ממש ברגע זה

כולכם, עיזבו הבתים, הרכוש, המכוניות

יוצאים למדבר

הלילה

אין זמן

כמה באמת ילכו?

זה אלול

אלול בא - אוי אוי לנו

אחד

לחטאת

ואחד לעולה

ראשי תיבות אלול

אחד לחטאת- לתקן כל פגמי השנה שחלפה

לדעת מהם הפגמים היסודיים בי

לדעת את חמשת עורלות נגע ר"ע שבי

נפילים - כל התירוצים שהפילו אותי מעבודת השם שלי

גיבורים - הגבורה שהשתמשתי בה להתגבר על יצרי הטוב, להתגבר על הרצון להדבק בשם, אני עוצם ידי.

ענקים - כמה ענק אני מרגיש, כמה העלבתי, התנשאתי, הרגשתי מעליהם,

רפאים - נרפים אתם נרפים, החוט המקשר אותי לתכלית כמה הוא רפוי, וגם

רפואה - כמה האשמתי את גופי החולה בחוסר זריזות, בעצלות, ברפיון

עמלקים - לכמה מפרידים מאמונת ההשגחה הפרטית נתתי לנהל את חיי

לכמה בני אדם נתתי כוח של בורא ושכחתי מהבורא,

ראשי תיבות נג"ע ר"ע

זה

אחד לחטאת - אל של אלול

חשבון נפש נוקב ואמיתי עם עצמך

ועם הבורא

כדי לכתוב, לחקור, החקירה והכתיבה מוציאה אל הפועל את דרכי התיקון

שהם -

ואחד לעולה - אותיות ול של אלול

להעלות רצון לבורא

הרצון להיות כלי לאורו המתקן

הוא יתקן אותי על ידי שאני הופך להיות כלי קדוש וטהור בתחילה במחשבה, אחר כך בדיבור ואחר כך במעשה

ועוד אחד לעולה

כל תכלית היהודי לעלות עולה תמימה לקב"ה

היא התמימה - השכינה - ניצוצותיה,

לדעת ייסוריה, פעולתיה

היכן היא בכל רגע נתון

כציפור נודדת

נודדת ממקום למקום לפי זמנים

שמ"ע = שחרית, מנחה ערבית

חצות לילה - יורדת, רגליה יורדות מוות

ובכל דרכה ללוותה, להעלותה

אחד לעולה

אלול בא

צריך אדם להרגיש אימת הדין

כי זה המלך המשפט

כל בני העולם עוברים לפניו

ושופט בצדק ובדין כל אחד

השם יעזרנו לעובדו בלבב שלם...א.כ.י.ר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

....


 


זוהר חדש - תיקונים


אָמְרוּ נִשְׁמָתִין דִּמְתִיבְתָּא עִלָּאָה, וַדַּאי הַאי אִיהוּ דְּדַרְגֵּהּ עַמּוּדָא דְּאֶמְצָעִיתָא דְּעָתִיד לְאִתְגַּלְּיָא בְּדָרָא דְּמַלְכָּא מְשִׁיחָא אִתְגַּלְּיָא בֵּהּ.

אמרו נשמות של הישיבה העליונה

זו דרגא של העמוד האמצעי

שעתיד להתגלות בדור של מלך המשיח

העמוד האמצעי

התינוק - פנים קטנות - זעיר אנפין

זה הילד ישראל שמו -

הוא הבן של מלך מלכי המלכים

והוא עבר תהליכי גדילה ולמידה

ונפילות וקימה

וגלויות

הכל כדי להיות ראוי להיקרא בן של הקב"ה

בנים אתם לה"

הוא נגלה בכל דור

וְרָזָא דְּמִלָּא קְרָא אוֹכַח, מַ"ה שֶּׁהָיָ"ה הוּא שֶׁיִּהְיֶ"ה. וּבָהּ מִמְּכוֹ""ן שִׁבְתּ""וֹ הִשְׁגִּי""חַ אֶל כָּל יוֹשְׁבֵי הָאָרֶץ.

סוד שלו הוא מה שכתוב

מה -

שהיה

הוא

משה

משה - הוא כללות ישראל

ממכון

שבתו

השגיח

משה

ישראל לעתיד לבוא, נבנה

מפנימיות וחיצוניות

של כל נשמות ישראל

יש את השורשים - הם האבות

הנביאים

מלכות בית דוד

הצדיקים - משורש יוסף

וכל העם קשור לשורש מהם

אבל - הראש

הדעת

הוא משה רבינו

הוא הפנימיות

הוא המקשר אל הקב"ה

פסול לך את הלוחות

לך, עבורך, כל שאר העם יינקו ממך!

הרועה הנאמן - רעיא מהמינא

קוּם רָעֲיָא מְהֵימָנָא לְאִתְּעָרָא לְהַהוּא דְּאִתְּמַר בֵּהּ אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר. וּכְמָה אִנּוּן דְּמִיכִין וְשֵׁינָתָא בְּעֵינֵיהוֹן, דְּלָא פַּתְחִין לוֹן לְאִתְעַסְּקָא בְּרָזִין דְּאוֹרַיְתָא,

קום רעיא מהמנא - קום רועה נאמן

הגיע זמן לפקוד את העדר

עליהם נאמר

אני ישנה וליבי ער

כמה כולם ישנים - בדור האחרון הזה

פתוחים לעולם הזה, לתאוותיו

לעולם נעלם המשקר, המדמה..

וסותמים עינהם לראות את האמת

על ידי

סודות התורה

דְּכָל רָז אור אִתְקְרֵי, לְאַנְהָרָא בֵּהּ לְבַת עֵינָא וּלְאִתְּעָרָא לָהּ בֵּהּ לְגַבֵּי בַּעְלָהּ, דְּאִיהִי דְּמִיכָא בְּגָלוּתָא בֵּין אִנּוּן מָארֵי תּוֹרָה. דְּלֵית חַד מִנַּיְהוּ דְּיִתְּעַר לָהּ בְּבַעְלָהּ דְּאִיהוּ ר""ז אוֹר דְּנָהִיר בָּהּ בָּבַת עֵינָא. דְּרָז אוֹר אִיהוּ בְּחֻשְׁבָּן.

כל רז נקרא אור

רז = גימטירה 207

אור = 207

להאיר לאחת המיוחדת

בת עין

בת של ע - ...ע = 70

היא המלכות

השכינה הקדושה

שמעליה 7 רועים

שומרים

שבע הכלולים מעשר - 70 נפש בני יעקב

שכל תכליתם היא

בת עין

שכינה

שומרני כאישון בת עין

להיות שומרי השכינה, שומרי המלכה

למסור נפש עבור הבת, היחידה שהלכה לאיבוד

ביער העמים, מבוזה ומושפלת

צועקת ומייללת

לבניה ולבנותיה

שובו - שובו הביתה

לְאַנְהָרָא בֵּהּ לְבַת עֵינָא וּלְאִתְּעָרָא לָהּ בֵּהּ לְגַבֵּי בַּעְלָהּ, דְּאִיהִי דְּמִיכָא בְּגָלוּתָא בֵּין אִנּוּן מָארֵי תּוֹרָה. דְּלֵית חַד מִנַּיְהוּ דְּיִתְּעַר לָהּ בְּבַעְלָהּ דְּאִיהוּ ר""ז אוֹר דְּנָהִיר בָּהּ בָּבַת עֵינָא. דְּרָז אוֹר אִיהוּ בְּחֻשְׁבָּן.

להאיר בה בתוכה את אור התורה

היא דלה ועניה אין לה מעצמה כלום

רק שאריות שבניה נותנים לה

כאשר הם לא מבקשים עבור עצמם

כל היום

תן לי...תן לי

הב ..הב לי

אפילו בעלי התורה

לומדים עבור עצמם

ואין לה מנחם

ואין לה עזרה

חוץ

מאלו העוסקים בסוד

יודעים את סודה של המלכה

שהיא העולם הבא

היא התכלית

והם נדבקים רק בה

ואתה הרועה הנאמן

משה רבינו

עתיד להתגלות בדור האחרון

וללמד את ישראל את סודותיה

מעלותיה

של כלת משה

דְּהָא אַנְתְּ הוּא דְּאִתְּמַר בֵּהּ מֹשֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי. דְּהָא הֲווֹ כֻּלְּהוּ נְבִיאַיָּא וְחַכְמַיָּא וּמָארֵי קַבָּלָה לְגַבָּךְ, כְּסִיהֲרָא וְכוֹכְבַיָּא וּמַזָּלֵי דְּלֵית לוֹן נְהוֹרָא אֶלָּא מְשַׁמְּשָׁא.

כפי אז

משה קיבל תורה מסיני

כולם קיבלו ממשה

הנביאים

החוזים

הצדיקים

החכמים

הוא כמו אור החמה המאיר לכוכבים וללבנה

כי אין לכל הכוכבים והלבנה

אלא מה שמקבלים מהשמש

וּבְגִין דְּאִתְּמַר בָּךְ פְּנֵי מֹשֶׁה כִּפְנֵי חַמָּה. קוּם אַנְהִיר לוֹן דְּעַד דֶּאֱמֶת אַנְהִיר לוֹן, כֻּלְּהוּ הֲווֹ בַּחֲשׁוֹכָא וְלֵית לוֹן נְהוֹרָא.

בגלל זה נאמר פני משה כפני החמה

קום תאיר

קום תדליק את נשמות ישראל

קום תפתח לב כל אחד מישראל

כפי שעשית

כולם בחשיכה

אין איתנו מי יודע מה

קום עד שהאמת

תצעק

קום עד שכל ישראל יאמרו שוב

נעשה ונשמע

קום וקבור את קורח ועדתו

קום גיבור מחה את העמלק

קום משה רבינו

הגיע זמן הגאולה

 חזרה לדף הבית
האתר נבנה במערכת 2all בניית אתרים