הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 


אתר זוהר החיים הוקם על ידי הרב יוחנן באנון ז"ל 
האתר משומר למען זכרו על ידי מפעל הזוהר העולמי (Ha-Zohar.info) ולימוד הזוהר היומי (DailyZohar.com)

   פרשת בראשית    פרשת נח    פרשת לך לך    פרשת וירא    פרשת חיי שרה    פרשת תולדות    פרשת ויצא
   פרשת וישלח    פרשת וישב    פרשת מקץ    פרשת ויגש    פרשת ויחי    פרשת שמות    פרשת וארא
   פרשת בא    פרשת בשלח    פרשת יתרו    פרשת משפטים    פרשת תרומה    פרשת תצוה    פרשת כי תשא
   פרשת ויקהל    פרשת פיקודי    פרשת ויקרא    פרשת צו    פרשת שמיני    פרשת תזריע    פרשת מצורע
   פרשת אחרי מות    פרשת קדושים    פרשת אמר    פרשת בהר    פרשת בחוקותי    פרשת במדבר    פרשת נשא
   פרשת בהעלותך    שלח לך    פרשת קרח    פרשת חוקת    פרשת בלק    פרשת פינחס    פרשת מטות
   פרשת מסעי    פרשת דברים    פרשת ואתחנן    פרשת עקב    פרשת ראה    פרשת שופטים    פרשת כי תבוא
   פרשת כי תצא    פרשת ניצבים וילך    פרשת האזינו    פרשת זאת הברכה
 
    עמוד הבית
    צור קשר
    תחילת הבריאה
    מבנה העולמות
    ראש השנה
    תם עוונך בת ציון
    הנהגות וסגולות
    אדם
    גאולה
    לאלפים
    חיים על פי הזוהר
    אלול
    24 אלף תלמידי רבי עקיבא
    פתיחת אליהו
    רבי שמעון בר יוחאי
    תיקוןני זוהר חדש
    כללי סודות ורזי התורה
    מעלת עיסוק בזוהר
    מהו צדיק ?
    הליכות אור - נוער וחינוך
    סוד הקפת התיבה
    מפעל הזוהר העולמי
    סוד קליפת נוגה
    נפש, רוח, נשמה..
    הצלת רבי יצחק
    ערב רב
    טעמי המצוות
    קריאת שמע בכוונה
    להידמות לאבות
    ט"ו בשבט
    שבת קודש
    שיויתי השם
    רבי שמעון מבטל מוות
    מעלת הלילה
    חיזוק באמונה
    נטילת ידיים
    רחל
    ויעבור
    יום הכיפורים
    ייחודים בתנועה
    מדרש האותיות
    פרשיות השבוע - וידאו
    סוכות
    צפיחית בדבש
    מעוט הירח
    תלמוד ארץ ישראל
    תפילה בציון רשב"י
    סדר עליית הנשמה
    תמונות
    לב נתיבות עשר מאמרות
    חנוכה
    שיעורי תורה בצ'ט
    ברכות השחר
    סגולות שבת
    מזמור יט - פרוש הזוהר
    מדרש רות - זוהר
    הקדמה 6 מצוות
    שיעורי וידאו - זוהר
    פסח
    שביעי פסח ועומר
    עמלק העייף, ישראל יעף
    מעלת משה רבינו
    משיח
    המלחמה האחרונה 1
    אלפיים שנות תפילה
    מדרשי זוהר
    בראשית תמן - תיקון 48
    שום תשים עליך מלך
    כבד את אביך...
    אידרא זוטא
    יסודות הזוהר
    להשיב את הבן לאב
    נסתם הפתוח ונפתח הסתום
    אנכי ה'
    קריאת זוהר כללית
    שיעורי זוהר בקול
    אלול ושיעורים תשרי
    למה אנחנו כאן?
    רפ"ח
    ממלכת כהנים
    פרשות השבוע
    חגי השנה
    סודת הזוהר
    דרשות הרב בטקסט
    תורה וישראל חד הם
    מפתח החכמה ביראה
    ראשי ישן
    הנהגות הימים
    מבצע ה - 70
    שיעורי עץ החיים
    מחיה המתים
    נבואת פרס אירן
    חיטה ומשיח
    נצח זמן ומקום
    נישואין גירושין
    פורים
    מוצאי שבת
    סוד הפרצופים - בפשט
    מלאכים המלווים
תרומות לברכות בעלון
ובאתר נא להשאיר את נוסח
הברכה.
התרומות מיועדות להחזקת האתר
הדפסת עלוני הזוהר
הכנת סרטי וידאוו ייחודים, שיעורי זוהר 
 

 

טרם בריאת הנבראים  

אין סוף - המאציל העליון - היה הווה ויהיה ללא התחלה ללא סוף ראשון ואחרון. 

אחדות מושלמת אין סופית ונצחית, ללא הפכים, ללא כיוונים, 

(למעלה, למטה, ימין, שמאל, אחור ולפנים)  ללא תכלית, 

פשוט – אחד יחיד ומיוחד ברוך הוא וברוך שמו, נסתר ונעלם, ללא השגה והבנה, 

אין כל דמיון יכול לדמותו, וכל צורה לתארו שלימות לא מובנת לשכל אנושי או רוחני.

כך, באחדותו השלימה עלה ברצונו לברוא אדם, כדי להשפיע מטובו, להיקרא רחום וחנון, והכל הם ברית.

 
 
 
 
 
 

אם לא בריתי חקות שמים וארץ לא שמתי

ומכיון שכבודו מלא הכל ואין מקום לאדם זה שעלה ברצונו לברוא, רוקן חלק מעצמו כמו ואקום, חלל ריק ממנו כביכול, במקום הזה הנקרא צמצום, חלל, ונוצרו הניגודים וההפכים כתוצאה מהעדר הקב"ה, כביכול, במקום החלל קבע ראש והוא עליון, וממנו נגזרו כל הכיוונים מעלה, מטה, ימין ושמאל לפנים ואחור,  וברא "תבנית אדם" ראשו בתחילת הצמצום ורגליו קרוב לסוף הצמצום אדם זה נקרא ראשון הנבראים, אדם קדמון (א"ק) בתוכו ובסביבתו ברא ראשונים, רוחניים הנקראים מלאכים, שרפים, כרובים, ספירות, פרצופים בעולמות – קרא לכולם ואמר כי עלה ברצונו לברוא אדם וכל אחד מנבראיו יכול להיות שותף באדם זה בכך שיתן לו חלק מעצמו, אמרו לפניו "רבונו של עולם אנחנו כולנו מעשי ידייך הכל שלך, תן לאדם מאיתנו מה שתרצה, אמר להם אני מעניק לכם בחירה ליתן כל אחד כפי רצונו מבחירה, כל חילות שמים וארץ, מלאכים, כרובים, שרפים, שמות הקודש, ספירות, פרצופים נתנו חלק מרצונן הנבחר מכח הבחירה שהעניק להם הקב"ה, חוץ מכת אחת, כת מורדת שאמרה לקב"ה "מה אדם ותדעו", אנחנו טובים לך מהאדם, יחטא לפניך, מעשיו ירגיזו ויעציבו אותך – כת זו היא כת הס"מ עזא ועזאל, אמר הקב"ה לכל ברואיו, דעו כי אדם זה שאני בורא יהיה נצחי ויזכה לשפע גדול, כל שיש לו חלק באדם יהיה גם הוא נצחי והפוך כל מי שלא נתן חלק באדם יכחד ויאבד בתום שנות העבודה, כת הס"מ מיד מרדה בקב"ה בכח הבחירה שניתן בה וסיכמו כי יעשו ככל יכולתם להכשיל את תוכנית הקב"ה, כביכול, לגרום לאדם שיהיה כשלון ולא יזכה לנצח המובטח, להחטיאו, ולגרום שהקב"ה ישנה בחירתו ויבחר בהם כנבחרים לחיי הנצח.

כל זה עוד בטרם יצא מהכח לפועל, מה שלימדו אותנו חז"ל כי אלפיים שנים בטרם בריאת העולם יצר הקב"ה את התורה – הכח, כביכול סידר כוחות שקולים זה כנגד זה, כוחות קדושה שהם האדם המיועד להיות נצחי ולזכות בזיו השכינה, מול כוחות הטומאה שהס"מ שולט עליהן וכל תכליתם לשבש כביכול את תוכניתו של הקב"ה, על ידי קטרוג מתמיד על כל מעשה האדם הקדוש, פיתוי והדחה, הלשנה ומסירה, ובעצם בכל מצוה ומצוה וכנגדה בטומאה עבירה ועבירה.

וברגע שהסתדרו הכוחות הללו כפי רצונו יתברך, ויש להגיד כי מהקב"ה לא יצא הרע – העדרו ממקום הצמצום יצר את הרע ובחירתו של הס"מ הוציאה את הפכי הקב"ה מכח הריק לפעול.

עכשיו יש שני אדם – אחד של הקדושה והשני הנקרא בליעל (בלי על – מורד וכופר בתוכנית הקב"ה), שניהם באותה מתכונת באותו סדר, אדם ונחש, הבל וקין, נח וחם, אברהם ולוט, יצחק וישמעאל, יעקב ועשו, משה ופרעה ישראל ושאר אומות העולם, וכולם זכר ונקבה לצורך פריה ורביה בקדושה ובטומאה כל צד מגביר כוחו ע"י פריה ורבייה – ככל שנעשה בקדושה תהיה השפעת כוחות הטומאה חלשה על הילוד והפוך – כל צד מגייס את כל כוחותיו שהילוד יהיה מצידו – חיל בצבא הקדושה או בחילות הטומאה, וכפי העולם הזה וחילות המדינות כך מנהגי הצבאות הרוחניים, יש קרבות, יש שבויים, הרוגים, פצועים, נצחונות הפסדים – עד בוא יום החשבון, זהו אותו יום של תכלית הבריאה, ישראל עלה במחשבה ראשון ואחרון במעשה, זהו האדם השלם, הקדוש בנו בכורו של הקב"ה, עבורו ברא את כל העולמות.

מכאן, מהמקום של התוכנית – התורה, החלה ההוצאה מכח המחשבה אל הפועל.

האדם הרוחני הינו הצורה שברא הקב"ה וממנה משתלשלים כל העולמות וכל הנבראים, וכפי האדם הזה גם האדם הגשמי – והורו לנו חכמי הקבלה כי אפשר לדמות את העולם הרוחני במושגים של העולם הגשמי כדי לסבר את  האוזן, אולם, לסייג כי ח"ו שבעולם הרוחני יש גשמיות, שהכל שם רוחני ואינו יכול להבין או לדמיין או להשיג את העולם הרוחני בכל צורה וחומר של זה העולם הגשמי.

וכל הדימויים שיש בתורה שבכתב או בע"פ הינם מושגים שדיברה התורה בשפת בני אדם, על כן יש להזהר מאוד בהגשמת המושגים במחשבה, אולם, בכדי להשיג את הדימויים והעולמות הרוחניים אפשר לדבר במושגים של בני אדם רק לצורך עבודתו יתברך, ותהיה אזהרה זו תמיד לנגד עינייך..

זוהר בראשית עמוד ט"ו דף ב'

בְּשַׁעְתָּא דְסָלִיק בִּרְעוּתָא דְרֵישָׁא חִיוָרָא לְמֶעְבָּד יְקָרָא לִיקָרֵיהּ סָלִיק חַד טְהִירוּ סְתִימוּ בְּרִישָׁא דְכֹלָא נָשָׁב בָּהּ וְאַפִּיק קוּמְרִין טְהִירִין מִתְחַבְּרָן כַּחֲדָא כֹּלָּא וּסְלִיקוּ וְנַחְתוּ וְאִתְעֲבִיד כֹּלָּא חַד וְהַהוּא טְהִירוּ סְתִימוּ כַּד נָשִׁיב בָּהּ וְאַנְהִיר אִקְרֵי אהי''ה הַהוּא טְהִירוּ סַלְקָא וְנַחְתָא וְזָרִיק זִיקִין נְצִיצִין וְאַנְשִיב בָּהּ (ואפיק בה) וְאַפִּיק חַד חֵילָא טְמִירָא וְאִיקְרֵי שְׁמֵיהּ אֲשֶׁר אהי''ה בִּגְלִיפוּ טָמִיר וְסָתִים אִינוּן קוּמְרִין טְהִירִין דְּאִתְחַבְּרוּ מִגּוֹ חַד טִינָרָא סָתִים נָפְקֵי (נפקו) בְּגִלּוּפָא בְּחֵילָא דְּהַהוּא טְהִירוּ עִלָּאָה וְאִיקְרֵי יהו''ה.  תּוּ נָשִׁיב בָּהּ וְאַפִּיק זִיקִין נְצִיצִין זַרְקִין לְכָל עֵיבָר וְאַפִּיק חַד חֵילָא טְמִירָא נָצִיץ לְכָל סְטָר וְאִיקְרֵי א''ל (חסד). תּוּ הַהוּא טְמִירָא טְהִירוּ סָתִים נָשָׁב בָּהּ וְסַלְקָא וְנַחְתָּא וְסַלִּיק בְּאֶלֶף וּמָאתָן קִיטוּרִין דְנוּרָא וְאַפִּיק חַד חֵילָא טְמִירָא וְאִיקְרֵי אֱלֹהִים וְדָא גְבוּרָה. מֵהַאי מִתְפַּשְּׁטָן חֵילִין טְמִירִין לַהָטִין לְכָל סְטָר מִנְּהוֹן דִּי מִתָקְנָן בְּתִיקוּנֵי יֵאוֹת וּמִנְהוֹן דִּי מִתָקְנָן בְּתִיקוּנֵי אַחֲרָא.

תּוּ נָשִׁיב בָּהּ וְאַפִּיק חַד חֵילָא טְמִירָא דְאִיתְקְרֵי יהו''ה מִדַּת רַחֲמִים וְאִקְרֵי שָׁמַיִם (תפארת), וְקַיְימָא בֵּין תְרֵין חֵילִין דְאִיקְרוּן צבאו''ת מֵהַאי נָפְקַן (נפקו) (נפרקו) כָּל חֵילִין וְכָל מַשִׁירְיָין עִילָאִין כָּל חַד וְחַד לִזְנֵיהּ לְקַיְימָא וּלְהַנְהַגָא עָלְמִין עָלֵיהּ כְּתִיב (תהלים פ''ד) יְיָ צְבָאוֹת אַשְׁרֵי אָדָם בוֹטֵחַ בָּךְ: (עד כאן מההשמטות)

תרגום : כאשר עלה ברצון הראש הלבן (אין סוף), לעשות כבוד לכבודו, העלה שפע נעלם בראש הכל החייה אותו והוציא קליפות מאירות מתחברות כולם כאחד (עולם העקודים, כפי טיפת זרע שבתוכה כלול כל מה שיהיה בתינוק שיוולד), והשפע הסתום כאשר נשב בו והאיר נקרא "אהיה" והשפע עלה וירד וזרק גיצים וניצוצות ונשב בה והוציא כח טמיר ונקרא שמו "אשר אהיה", בחקיקה (גלוף כפי שמגלפים צורה מחומר) נסתרת וסתומה אותם קליפות טהורות שהתחברו מתוך סלע סתום אחד יצאו מהחקיקה בכח של השפע העליון ונקראו יהוה, עוד נשב בו והציא גיצים וניצוצות שנזרקו לעל הצדדים והוציא כח טמיר המאיר לכל עבר  ונקרא "אל" (חסד), וגם השפע הסתום נשב בו ועלה וירד ועלה באלף ומאתיים קשרי אש והוציא כח אחד טמיר הנקרא אלהים שהוא גבורה, ומהם מתפשטים כוחות טמירים לוהטים לכל כיוון מהם נתקנים כפי הטוב ומהם נתקנים בצורה אחרת (רוצה לומר רע). עוד נשב בשפע והוציא כח אחר טמיר הנקרא יהוה מידת הרחמים  הנקרא שמים (תפארת), וקיים בין שתי כוחות הנקראים צבאות ומהם יצאו כל כוחות וכל המרכבות העליונות כל אחד ואחד למינו, לקיים ולהנהיג את העולמות, על זה נאמר (תהלים פ''ד) יְיָ צְבָאוֹת אַשְׁרֵי אָדָם בוֹטֵחַ בָּךְ: (עד כאן מההשמטות)

הסבר: מאמר זה מדבר על בריאת העולם הראשון, עולם נסתר ועלום שם החלה השתלשלות הבריאה, ומכיון שהקב"ה, אין סוף ברוך הוא וברוך שמו, יצר חוקים קבועים לכל הבריאה, כולל הבריאה הראשונה שהיא כפי יצירת עובר ברחם. הרחם הוא מקום חלל ש"אין סוף", יצר כתוצאה מצמצום חלק ממנו, כביכול שאב והוציא עצמו מחלק מסוים ממנו ויצר חלל ריק, ואקום מוחלט - זהו ה"רחם", לתוך המקום הזה זרק שפע (זרע) הכולל בתוכו את כל הוראות וחוקי הבריאה, כל הנבראים, כל הנשמות, וכו', כשנכנס השפע הזה לתוך החלל נוצרו מידות, שמות, נוצר סדר מתפשט מלמעלה למטה, נוצר היילוד הראשון הנקרא בשם "אדם קדמאה", ראשו בתחילת הצמצום ורגליו עד סוף..., בתוכו נמצאים כל העולמות, כל הנבראים הרוחניים והגשמיים. המאמר מלמד מהם השמות שנוצרו - השם הראשון שנוצר הוא אהיה, (הוא הכתר) ואחריו אשר אהיה, (חכמה ובינה)  ואחריו יהוה, (דעת)   ואחריו אל (חסד) ואחריו אלהים (גבורה), ואחריו יהוה (תפארת) ואחריו צבאות (נצח והוד) ואחריהם יסוד ומלכות שהם ממשיכים את הפריה והרביה, הם המעתיקים את הבריאה הראשונה. המאמר הפסיק במקום זה - אך מקומות נוספים בזוהר בהמשך מלמדים אותנו כיצד המשיכה הבריאה להיבנות ולאיזו תכלית..........

ספר דברים פרק ד

(לב) כִּי שְׁאַל נָא לְיָמִים רִאשֹׁנִים אֲשֶׁר הָיוּ לְפָנֶיךָ לְמִן הַיּוֹם אֲשֶׁר בָּרָא אֱלֹהִים אָדָם עַל הָאָרֶץ וּלְמִקְצֵה הַשָּׁמַיִם וְעַד קְצֵה הַשָּׁמָיִם הֲנִהְיָה כַּדָּבָר הַגָּדוֹל הַזֶּה אוֹ הֲנִשְׁמַע כָּמֹהוּ:

שאל נא לימים ראשונים!, מהם הימים הראשונים? שבעת ימי בראשית, מהיכן השתלשלו לקיום הגשמי, משבע ספירות תחתונות – והם שבעה רועים, והם שבע שנים, והם שבע אלפים שנים, והם שבעה ימים, שבע ארצות, שבע נרות ועוד....

חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות.

מלכות היא הספירה השביעית, שבת, שכינה, תורה שבעל פה, שמיטה, בת שבע, מלכות בית דוד, רחל אימנו, והיא הבת של השבע ספירות, היא "בכל" ומלכותו "בכל" משלה, בת היתה לאברהם "בכל" שמה, היא כנסת ישראל ממנה יצאו כל נפשות עם ישראל ומכיון שהיא מלכות..

"כל ישראל בני מלכים".

אך קדמו להם מלכים אחרים:

ספר בראשית פרק לו

(לא) וְאֵלֶּה הַמְּלָכִים אֲשֶׁר מָלְכוּ בְּאֶרֶץ אֱדוֹם לִפְנֵי מְלָךְ מֶלֶךְ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל:

(לב) וַיִּמְלֹךְ בֶּאֱדוֹם בֶּלַע בֶּן בְּעוֹר וְשֵׁם עִירוֹ דִּנְהָבָה:

(לג) וַיָּמָת בָּלַע וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו יוֹבָב בֶּן זֶרַח מִבָּצְרָה:

(לד) וַיָּמָת יוֹבָב וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו חֻשָׁם מֵאֶרֶץ הַתֵּימָנִי:

(לה) וַיָּמָת חֻשָׁם וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו הֲדַד בֶּן בְּדַד הַמַּכֶּה אֶת מִדְיָן בִּשְׂדֵה מוֹאָב וְשֵׁם עִירוֹ עֲוִית:

(לו) וַיָּמָת הֲדָד וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו שַׂמְלָה מִמַּשְׂרֵקָה:

(לז) וַיָּמָת שַׂמְלָה וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו שָׁאוּל מֵרְחֹבוֹת הַנָּהָר:

(לח) וַיָּמָת שָׁאוּל וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו בַּעַל חָנָן בֶּן עַכְבּוֹר:

(לט) וַיָּמָת בַּעַל חָנָן בֶּן עַכְבּוֹר וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו הֲדַר וְשֵׁם עִירוֹ פָּעוּ וְשֵׁם אִשְׁתּוֹ מְהֵיטַבְאֵל בַּת מַטְרֵד בַּת מֵי זָהָב:

מה שורש המלכים האלו?

אחדות מופלאה ולא מובנה שאין בה הפכים, שלימות!!, אין סוף, נצחי, תמיד היה, הווה ויהיה, טוב ורצה להיטיב, וישראל עלה במחשבה – ראשון במחשבה ואחרון במעשה, בן ל"אין סוף" "בני בכורי ישראל" לבנות, לברוא את הבן המיוחד, האהוב שיהיה שלם כפי אביו, בוראו.

הכין ובנה ועסק בתוכנית, תורה, אלפיים שנים בזמן לא של בני אדם ישב והגה ותכנן יראה הבן הזה, רואה אחרית מראשית, נע בכח המחשבה אל אחרית הימים בה יהיה הבן המושלם לאחר שנבנה.

ואחר כך חזר במחשבה לראשית והוציא את תוכנית הבריאה מהכח אל הפועל.

אחדותו מילאה את כל החלל, לא היה מקום פנוי ממנו יתברך, ועשה וקיים הלכה – אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה.

עשה וקיים את הצמצום – כביכול "המית חלק מעצמו" יצר חלל עצום בתוכו, ואקום כדורי ליתן מקום לתורה לצאת מהכח אל הפועל, ליתן מקום לנבראים, לעולמות, לספירות, לפרצופים.

לתוך החלל הזה נכנסה התורה – טיפה קטנה הכוללת בתוכה את כל תוכנית הבריאה קשורה בחוט דקיק אל "אין סוף" המחיה אותה ללא הפסקה "המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית", בתוכה תבנית של עשר אורות, עשרה מאמרות בהם נברא העולם.

כתר, חכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות.

שלוש ספירות ראשונות הם ראשי המשפחה: כתר=סבא, חכמה=אבא, בינה= אימא.

שש ספירות = בן קטן, זעיר אנפין, בנוי שש ספירות וחסר ארבע להשלמתו – בני בכורי ישראל.

מלכות – בת, שכינה, תורה שבעל פה.

אלו הם הכלים של האורות – כלים = מלכים.

כאשר יצאו מכוח הטיפה והסתדרו אחד מעל השני כפי הסדר יציאתם, מלכות למטה ומעליה יסוד ומעליו הוד וכו'.

עשרה אורות ירדו להכנס ולהתכלל בכלים – אור = זכר, כלי = נקבה (לשון נקב המסוגל לקבל וליתן).

הכתר גדול וחזק קיבל עשרה אורות, לקח את המעולה לעצמו והמשיך תשע אורות לחכמה, החכמה כלי מושלם וחזק לקח לעצמו והעביר שמונה אורות לבינה, גם הבינה היא כלי מושלם, לקחה לעצמה את האור המעולה ואת 7 האורות הנותרים העבירה לבן – לזעיר אנפין, למקום הדעת שלו, כפי אימא המאכילה את בנה בכפית.

אלא שהאוכל, רוצה לומר, האור היה גדול מידי בשביל הדעת שהיא לא כלי מושלם – הכלי נשבר – האור של הדעת עלה בחזרה והכלי נפל למקום החלל, זהו המלך הראשון משבעת מלכי אדום – בלע בן בעור, האורות ירדו לכלי החסד, גם כלי החסד לא יכל לקבל אור גדול – הכלי נשבר, האור של החסד עלה לשורשו, זה המלך השני – יובב בן זרח, האורות עברו לכלי הגבורה וגם הוא נשבר ואורו עלה לשורשו, זהו המלך השלישי – חושם מארץ התימני, האורות המשיכו לתפארת וגם שם קרה אותו תהליך וזהו המלך הרביעי – הדד בן בדד, האורות ירדו לכלי הנצח וגם שם קרה השבירה וזה המלך החמישי – שמלה ממשרקה, המשיכו האורות לכלי ההוד אותו תהליך שבירה, וזהו המלך השישי – שאול מרחובות הנהר, 2 אורות של היסוד והמלכות הגיעו ליסוד – המלכות צמצמה עצמה בסוד "מיעוט הלבנה" והפכה להיות נקודה הכלולה מעשר ספירות, כלי היסוד נשבר, האור שלו עלה למעלה אבל אצלו נשאר עוד אור השייך למלכות – המלכות לא קיבלה את האור – ומאז האור הזה מחפש איך להגיע למלכות וזה "תיקון היסוד" בשורש.

מכאן והלאה המשיכה תוכנית הבריאה – שבירת הכלים שנפלו לחלל ובתוכן ניצוצות קדושה (רפ"ח), יצרו בנפילתם את עולמות התיקון – בריאה, יצירה ועשיה.

כאשר הבורא יצר את המצמצום והוציא את עצמו מהחלל – נוצרו הפכים לאין סוף – הוא טוב, נוצר רע, הוא חיים, נוצר מוות וכו'

אך לא היה כוח לרוע לצאת אל הפועל, שברי הכלים והתוכן ניצוצות אורו של אין סוף נתנו כח לרוע לחיות, 

הם הקליפות העוטפות את ניצוצות הקדושה.

ונשמות ישראל ירדו לעולמות האלו להחזיר את הניצוצות מנוקות מקליפות – לתקן את הכלים במלכות שדי..........

 זוהר חדש - תיקונים


אָמְרוּ נִשְׁמָתִין דִּמְתִיבְתָּא עִלָּאָה, וַדַּאי הַאי אִיהוּ דְּדַרְגֵּהּ עַמּוּדָא דְּאֶמְצָעִיתָא דְּעָתִיד לְאִתְגַּלְּיָא בְּדָרָא דְּמַלְכָּא מְשִׁיחָא אִתְגַּלְּיָא בֵּהּ.

אמרו נשמות של הישיבה העליונה

זו דרגא של העמוד האמצעי

שעתיד להתגלות בדור של מלך המשיח

העמוד האמצעי

התינוק - פנים קטנות - זעיר אנפין

זה הילד ישראל שמו -

הוא הבן של מלך מלכי המלכים

והוא עבר תהליכי גדילה ולמידה

ונפילות וקימה

וגלויות

הכל כדי להיות ראוי להיקרא בן של הקב"ה

בנים אתם לה"

הוא נגלה בכל דור

וְרָזָא דְּמִלָּא קְרָא אוֹכַח, מַ"ה שֶּׁהָיָ"ה הוּא שֶׁיִּהְיֶ"ה. וּבָהּ מִמְּכוֹ""ן שִׁבְתּ""וֹ הִשְׁגִּי""חַ אֶל כָּל יוֹשְׁבֵי הָאָרֶץ.

סוד שלו הוא מה שכתוב

מה -

שהיה

הוא

משה

משה - הוא כללות ישראל

ממכון

שבתו

השגיח

משה

ישראל לעתיד לבוא, נבנה

מפנימיות וחיצוניות

של כל נשמות ישראל

יש את השורשים - הם האבות

הנביאים

מלכות בית דוד

הצדיקים - משורש יוסף

וכל העם קשור לשורש מהם

אבל - הראש

הדעת

הוא משה רבינו

הוא הפנימיות

הוא המקשר אל הקב"ה

פסול לך את הלוחות

לך, עבורך, כל שאר העם יינקו ממך!

הרועה הנאמן - רעיא מהמינא

קוּם רָעֲיָא מְהֵימָנָא לְאִתְּעָרָא לְהַהוּא דְּאִתְּמַר בֵּהּ אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר. וּכְמָה אִנּוּן דְּמִיכִין וְשֵׁינָתָא בְּעֵינֵיהוֹן, דְּלָא פַּתְחִין לוֹן לְאִתְעַסְּקָא בְּרָזִין דְּאוֹרַיְתָא,

קום רעיא מהמנא - קום רועה נאמן

הגיע זמן לפקוד את העדר

עליהם נאמר

אני ישנה וליבי ער

כמה כולם ישנים - בדור האחרון הזה

פתוחים לעולם הזה, לתאוותיו

לעולם נעלם המשקר, המדמה..

וסותמים עינהם לראות את האמת

על ידי

סודות התורה

דְּכָל רָז אור אִתְקְרֵי, לְאַנְהָרָא בֵּהּ לְבַת עֵינָא וּלְאִתְּעָרָא לָהּ בֵּהּ לְגַבֵּי בַּעְלָהּ, דְּאִיהִי דְּמִיכָא בְּגָלוּתָא בֵּין אִנּוּן מָארֵי תּוֹרָה. דְּלֵית חַד מִנַּיְהוּ דְּיִתְּעַר לָהּ בְּבַעְלָהּ דְּאִיהוּ ר""ז אוֹר דְּנָהִיר בָּהּ בָּבַת עֵינָא. דְּרָז אוֹר אִיהוּ בְּחֻשְׁבָּן.

כל רז נקרא אור

רז = גימטירה 207

אור = 207

להאיר לאחת המיוחדת

בת עין

בת של ע - ...ע = 70

היא המלכות

השכינה הקדושה

שמעליה 7 רועים

שומרים

שבע הכלולים מעשר - 70 נפש בני יעקב

שכל תכליתם היא

בת עין

שכינה

שומרני כאישון בת עין

להיות שומרי השכינה, שומרי המלכה

למסור נפש עבור הבת, היחידה שהלכה לאיבוד

ביער העמים, מבוזה ומושפלת

צועקת ומייללת

לבניה ולבנותיה

שובו - שובו הביתה

לְאַנְהָרָא בֵּהּ לְבַת עֵינָא וּלְאִתְּעָרָא לָהּ בֵּהּ לְגַבֵּי בַּעְלָהּ, דְּאִיהִי דְּמִיכָא בְּגָלוּתָא בֵּין אִנּוּן מָארֵי תּוֹרָה. דְּלֵית חַד מִנַּיְהוּ דְּיִתְּעַר לָהּ בְּבַעְלָהּ דְּאִיהוּ ר""ז אוֹר דְּנָהִיר בָּהּ בָּבַת עֵינָא. דְּרָז אוֹר אִיהוּ בְּחֻשְׁבָּן.

להאיר בה בתוכה את אור התורה

היא דלה ועניה אין לה מעצמה כלום

רק שאריות שבניה נותנים לה

כאשר הם לא מבקשים עבור עצמם

כל היום

תן לי...תן לי

הב ..הב לי

אפילו בעלי התורה

לומדים עבור עצמם

ואין לה מנחם

ואין לה עזרה

חוץ

מאלו העוסקים בסוד

יודעים את סודה של המלכה

שהיא העולם הבא

היא התכלית

והם נדבקים רק בה

ואתה הרועה הנאמן

משה רבינו

עתיד להתגלות בדור האחרון

וללמד את ישראל את סודותיה

מעלותיה

של כלת משה

דְּהָא אַנְתְּ הוּא דְּאִתְּמַר בֵּהּ מֹשֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי. דְּהָא הֲווֹ כֻּלְּהוּ נְבִיאַיָּא וְחַכְמַיָּא וּמָארֵי קַבָּלָה לְגַבָּךְ, כְּסִיהֲרָא וְכוֹכְבַיָּא וּמַזָּלֵי דְּלֵית לוֹן נְהוֹרָא אֶלָּא מְשַׁמְּשָׁא.

כפי אז

משה קיבל תורה מסיני

כולם קיבלו ממשה

הנביאים

החוזים

הצדיקים

החכמים

הוא כמו אור החמה המאיר לכוכבים וללבנה

כי אין לכל הכוכבים והלבנה

אלא מה שמקבלים מהשמש

וּבְגִין דְּאִתְּמַר בָּךְ פְּנֵי מֹשֶׁה כִּפְנֵי חַמָּה. קוּם אַנְהִיר לוֹן דְּעַד דֶּאֱמֶת אַנְהִיר לוֹן, כֻּלְּהוּ הֲווֹ בַּחֲשׁוֹכָא וְלֵית לוֹן נְהוֹרָא.

בגלל זה נאמר פני משה כפני החמה

קום תאיר

קום תדליק את נשמות ישראל

קום תפתח לב כל אחד מישראל

כפי שעשית

כולם בחשיכה

אין איתנו מי יודע מה

קום עד שהאמת

תצעק

קום עד שכל ישראל יאמרו שוב

נעשה ונשמע

קום וקבור את קורח ועדתו

קום גיבור מחה את העמלק

קום משה רבינו

הגיע זמן הגאולה

 חזרה לדף הבית
האתר נבנה במערכת 2all בניית אתרים