הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 


אתר זוהר החיים הוקם על ידי הרב יוחנן באנון ז"ל 
האתר משומר למען זכרו על ידי מפעל הזוהר העולמי (Ha-Zohar.info) ולימוד הזוהר היומי (DailyZohar.com)

   פרשת בראשית    פרשת נח    פרשת לך לך    פרשת וירא    פרשת חיי שרה    פרשת תולדות    פרשת ויצא
   פרשת וישלח    פרשת וישב    פרשת מקץ    פרשת ויגש    פרשת ויחי    פרשת שמות    פרשת וארא
   פרשת בא    פרשת בשלח    פרשת יתרו    פרשת משפטים    פרשת תרומה    פרשת תצוה    פרשת כי תשא
   פרשת ויקהל    פרשת פיקודי    פרשת ויקרא    פרשת צו    פרשת שמיני    פרשת תזריע    פרשת מצורע
   פרשת אחרי מות    פרשת קדושים    פרשת אמר    פרשת בהר    פרשת בחוקותי    פרשת במדבר    פרשת נשא
   פרשת בהעלותך    שלח לך    פרשת קרח    פרשת חוקת    פרשת בלק    פרשת פינחס    פרשת מטות
   פרשת מסעי    פרשת דברים    פרשת ואתחנן    פרשת עקב    פרשת ראה    פרשת שופטים    פרשת כי תבוא
   פרשת כי תצא    פרשת ניצבים וילך    פרשת האזינו    פרשת זאת הברכה
 
    עמוד הבית
    צור קשר
    תחילת הבריאה
    מבנה העולמות
    ראש השנה
    תם עוונך בת ציון
    הנהגות וסגולות
    אדם
    גאולה
    לאלפים
    חיים על פי הזוהר
    אלול
    24 אלף תלמידי רבי עקיבא
    פתיחת אליהו
    רבי שמעון בר יוחאי
    תיקוןני זוהר חדש
    כללי סודות ורזי התורה
    מעלת עיסוק בזוהר
    מהו צדיק ?
    הליכות אור - נוער וחינוך
    סוד הקפת התיבה
    מפעל הזוהר העולמי
    סוד קליפת נוגה
    נפש, רוח, נשמה..
    הצלת רבי יצחק
    ערב רב
    טעמי המצוות
    קריאת שמע בכוונה
    להידמות לאבות
    ט"ו בשבט
    שבת קודש
    שיויתי השם
    רבי שמעון מבטל מוות
    מעלת הלילה
    חיזוק באמונה
    נטילת ידיים
    רחל
    ויעבור
    יום הכיפורים
    ייחודים בתנועה
    מדרש האותיות
    פרשיות השבוע - וידאו
    סוכות
    צפיחית בדבש
    מעוט הירח
    תלמוד ארץ ישראל
    תפילה בציון רשב"י
    סדר עליית הנשמה
    תמונות
    לב נתיבות עשר מאמרות
    חנוכה
    שיעורי תורה בצ'ט
    ברכות השחר
    סגולות שבת
    מזמור יט - פרוש הזוהר
    מדרש רות - זוהר
    הקדמה 6 מצוות
    שיעורי וידאו - זוהר
    פסח
    שביעי פסח ועומר
    עמלק העייף, ישראל יעף
    מעלת משה רבינו
    משיח
    המלחמה האחרונה 1
    אלפיים שנות תפילה
    מדרשי זוהר
    בראשית תמן - תיקון 48
    שום תשים עליך מלך
    כבד את אביך...
    אידרא זוטא
    יסודות הזוהר
    להשיב את הבן לאב
    נסתם הפתוח ונפתח הסתום
    אנכי ה'
    קריאת זוהר כללית
    שיעורי זוהר בקול
    אלול ושיעורים תשרי
    למה אנחנו כאן?
    רפ"ח
    ממלכת כהנים
    פרשות השבוע
    חגי השנה
    סודת הזוהר
    דרשות הרב בטקסט
    תורה וישראל חד הם
    מפתח החכמה ביראה
    ראשי ישן
    הנהגות הימים
    מבצע ה - 70
    שיעורי עץ החיים
    מחיה המתים
    נבואת פרס אירן
    חיטה ומשיח
    נצח זמן ומקום
    נישואין גירושין
    פורים
    מוצאי שבת
    סוד הפרצופים - בפשט
    מלאכים המלווים
תרומות לברכות בעלון
ובאתר נא להשאיר את נוסח
הברכה.
התרומות מיועדות להחזקת האתר
הדפסת עלוני הזוהר
הכנת סרטי וידאוו ייחודים, שיעורי זוהר 
 

 

זוהר מבהיק ומבריק את פנימיות האדם, זוהר המלמד את האדם כי כוחות עץ הדעת טוב ורע הם הכוחות שקיימים מאז בראשית ועד הגאולה, כוח הרע המוחלט, כוחות הטומאה המורדות בקב"ה ותורתו, ומולם כוחות הטוב והקדושה המוחלטים, המקדשות את הקב"ה ותורתו. כוחות הטומאה והרוע הם כח מדמה, כבהמה נדמו, אין להם באמת יכולת כנגד הקדושה הממלאה כל עלמין, כל יכולתם היא להפריע לאדם בקדושה ע"י מחשבות זרות, כפירה, תאווה, גשמיות מדומיינת. חכם עיניו בראשו, הזוהר מלמד כיצד להתקדש, כיצד להכיר את כוחות הטומאה ולהיזהר מהם בבחינת "דע את אויביך", וזה האויב עז פנים, מורה הלכה הוא, הוא כבר יסדר לך את חיי הטומאה על פי ההלכה. הוא יאמר לך אין צורך להחמיר בכלל, "די לך במה שאסרה לך התורה"!, הוא יאמר לך שההלכה היא, כי אין צורך ליטול ידיים שלוש פעמים לסרוגין תמיד, כי הוא יודע שכאשר תיטול ידייך כפי המאמר כאן, הרי אתה שוחט אותו, הוא לא רוצה להישחט, הוא אומר לך אין כל מצוה בטבילה במקוה טהרה, הוא יודע שכאשר אתה טובל במקווה אתה שוחט אותו, הוא יאמר לך אין הלכה להתפלל בנץ החמה, הוא יודע שכאשר אתה מתפלל בנץ החמה אתה שוחט אותו ומושך חוט של חסד על העולם, הוא אומר לך שאסור ללמוד זוהר וקבלה, והוא יודע שכאשר תלמד את תורתו של רבי שמעון בר - יוחאי זיע"א, אתה אוחז חרב פיפיות בידך ומשמיד אותו, רק בעינייך תביט ושלמת רשעים תראה, כפי רשב"י ובנו רבי אלעזר. ואתה חושב כי זו באמת הלכה, אתה חושב כי אלו הם מחשבותייך, דע לך אחי היקר! הם לא מהקדושה, הם מנסים לשבש כי הם יודעים שחיים עפ"י הזוהר תביא עליהם כלייה, השמדה, ואז אתה מוסר נפשך לקב"ה, אין כל מציאות מלבד מציאותו יתברך, הוא מלא כל העולם, אין מקום ריק ממנו, וכאשר אתה מטהר את עצמך בנטילת ידיים לחומרא, מקוה לחומרא, תפילות לחומרא, תפילין רש"י ורבנו ת"ם ושימושא רבה לחומרא, ממעיט תאוות החיים רק כדי צורך לחיות, אזי התורה מגלה לך סודות עליונים, אתה מחובר, אתה יודע את הקב"ה ומוכן להמשיך בדרך זו גם אם כל העולם אומר לך "ונשמרתם לנפשותיכם" (אומרים שצריך לשמור על הגוף, להאכיל אותו, לתת לו לישון טוב, לעשות ספורט, התעמלות, הליכה ללא תכלית) "צריך השתדלות" - אתה תהיה אברהם אבינו שכל העולם רצה את נימרוד, עבד את נימרוד, תאוות החיים, ושמירת גוף שכל תכליתו להיות בבור ותולעים אוכלים אותו ושכחו כי זה נאמר על נפשך, הנפש הקדושה, הנצחית שאם קורא קריאת שמע ישראל כל רמ"ח איבריו מתוקנים, אם מברך כראוי ברכת המזון כל מזונותיו מסופקים, אם מזוזות ביתו כשרות למהדרין תמיד תהיה לו קורת גג, אם לבושיו הרוחניים מתוקנים תמיד יהיה לו לבוש, אם שומרת על צניעות ולא מגלה שיערה או פאתה בציבור ילדיה יהיו תלמידי חכמים, נבונים, בריאים. אם ילמד סודות התורה יקרב הגאולה הפרטית שלו בטח והכללית במהרה בימינו, אם יידבק בדרכו של רבי שמעון בר יוחאי יזכה להיות צדיק, אם יקום לתיקון חצות ולבכות על גלות השכינה, על מות הצדיקים, על חורבן בית המקדש על שריפת התורה ומסירת סודותיה לסטרא אחרא, יקים בעצמו את השכינה ואת המקדש ויראה בתחיית המתים, כפי הכהן בעבודתו של תכלית הכהן לשרת בקודש, כך תכליתו של היהודי בדור זה להיות דוגמת האבות הקדושים, דוגמת התנאים הקדושים וכל הצדיקים. אפשר וכדאי לשאוף לכך גם אם לא תגיע לדרגתם תגיע לדרגתך, וכל זאת כתוב בזוהר הקדוש, שהוא ספר תורת האצילות ועל ידי עיסוק בזוהר ייצאו מהגלות ברחמים אמן כן יהיה רצון.

 

....

זוהר פרשת נשא דף ק"כ ע"ב קכ''ו ע''א

הבטחת הצדיקים לסגולות הבאות למי שיקיים את הכתוב כאן:

א. בנים חכמים בתורה, ובריאים בגופם.

ב. ברכה והצלחה בפרנסה.

ג. חכמה והשגות בתורה לאב המשפחה.

ד. יזכו לראות בבני בנים יראי השם וחכמים בתורה.

ה. ברכה בשלום בית, ובריאות לכל בני המשפחה.

במדבר פרק ה (יח) וְהֶעֱמִיד הַכֹּהֵן אֶת הָאִשָּׁה לִפְנֵי ה' וּפָרַע אֶת רֹאשׁ הָאִשָּׁה ....

רש"י: ופרע - סותר את קליעת שערה כדי לבזותה מכאן לבנות ישראל שגלוי הראש גנאי להן:

אָמַר רִבִּי חִזְקִיָּה, תּוּנְא לֵיתֵי עַל הַהוּא בַּר נָשׁ, דְּשָׁבַק לְאִנְתְּתֵיהּ דְּתִתְחַזֵי מִשַׂעֲרָא דְּרֵישָׁה לְבַר. וְדָא הוּא חַד מֵאִינּוּן צְנִיעוּתָא דְּבֵיתָה. וְאִתְּתָא דַּאֲפִּיקַת מִשַׂעֲרָא דְּרֵישָׁה לְבַר, לְאִתְתַּקְּנָא בֵּיהּ, גָּרִים מִסְכְּנוּתָא לְבֵיתָא. וְגָרִים לִבְנָהָא דְּלָא יִתְחַשְּׁבוּן בְּדָרָא. וְגָרִים מִלָּה אַחֲרָא דְּשַׁרְיָא בְּבֵיתָא. מַאן גָּרִים דָּא. הַהוּא שַׂעֲרָא דְּאִתְחֲזֵי מֵרֵישָׁהּ לְבַר. וּמַה בְּבֵיתָא הַאי, כָּל שֶׁכֵּן בְּשׁוּקָא, וְכָּל שֶׁכֵּן חֲצִיפוּתָא אַחֲרָא. וּבְגִין כָּךְ אֶשְׁתְּךָ כְּגֶפֶן פּוֹרִיָּה בְּיַרְכְּתֵי בֵיתֶךָ. אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, שַׂעֲרָא דְּרֵישָׁא (דף קכ''ו ע''א) דְּאִתְּתָא דְּאִתְגַּלְיָיא, גָּרִים שַׂעֲרָא אַחֲרָא לְאִתְגַּלְיָיא, וּלְאַפְגְּמָא לָהּ. בְּגִין כַּךְ, בַּעְיָא אִתְּתָא דְּאֲפִילּוּ טְסִירֵי דְּבֵיתָא, לָא יֶחמוּן שַׂעֲרָא חַד מֵרֵישָׁא, כָּל שֶׁכֵּן לְבַר. תָּא חֲזֵי, כְּמָה בִּדְכוּרָא שַׂעֲרָא הוּא חוּמְרָא דְּכֹלָּא, הָכִי נָמֵי לְנוּקְבָּא. פּוּק חָמֵי, כַּמָה פְּגִימוּ גָּרִים הַהוּא שַׂעֲרָא דְּאִתְּתָא. גָּרִים לְעֵילָּא, גָּרִים לְתַתָּא, גָּרִים לְבַעְלָהּ דְּאִתְלַטְּיָיא, גָּרִים מִסְכְּנוּתָא, גָּרִים מִלָּה אַחֲרָא בְּבֵיתָא, גָּרִים דְּיִסְתְלִק חַשִׁיבוּתָא מִבְּנָהָא. רַחֲמָנָא לִישֵׁזְבוּן, מֵחֲצִיפוּ דִּלְהוֹן. וְעַל דָּא, בַּעְיָא אִתְּתָא לְאִתְכַּסְּיָיא, בְּזִיווֹתֵי דְּבֵיתָא. וְאִי עַבְדַּת כֵּן מַה כְּתִיב, (תהלים קכח) בָּנֶיךָ כִּשְׁתִילֵי זֵיתִים. מַהוּ כִּשְׁתִילֵי זֵיתִים. מַה זַיִת דָּא, בֵּין בְּסִתְוָוא, בֵּין בְּקַיְיטָא, לָא אִתְאֲבִידוּ טַרְפּוֹי, וְתָדִיר אִשְׁתְּכַח בֵּיהּ חֲשִׁיבוּת יַתִיר עַל שְׁאַר אִילָנִין. כַּךְ בְּנָהָא יִסְתַּלְּקוּן בַּחֲשִׁיבוּ עַל שְׁאַר בְּנֵי עָלְמָא. וְלֹא עוֹד אֶלָּא דְּבַעְלָהּ מִתְבָּרֵךְ בְּכֹלָּא, בְּבִרְכָאן דִּלְעֵילָּא, בְּבִרְכָאן דִּלְתַּתָּא, בְּעוּתְרָא, בִּבְנִין, בִּבְנֵי בְּנִין. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (תהלים קכח) הִנֵּה כִּי כֵן יְבוֹרַךְ גָּבֶר יְרֵא יְיָ. וּכְתִיב (תהלים קכח) יְבָרֶכְךָ ה' מִצִּיּוֹן וּרְאֵה בְּטוּב יְרוּשָׁלָיִם כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ וּרְאֵה בָּנִים לְבָנֶיךָ שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל.: תרגום: אָמַר רַבִּי חִזְקִיָּה, קְלָלָה תָּבֹא עַל אוֹתוֹ אִישׁ שֶׁמַּשְׁאִיר אֶת אִשְׁתּוֹ לְהֵרָאוֹת עִם שַׂעֲרוֹת רֹאשָׁהּ בַּחוּץ, וְזֶה אֶחָד מֵאוֹתָם צְנִיעֻיּוֹת שֶׁל הַבַּיִת. וְאִשָּׁה שֶׁמּוֹצִיאָה מִשַּׂעֲרוֹת רֹאשָׁהּ הַחוּצָה לְהִתְתַּקֵּן בּוֹ, גּוֹרֶמֶת עֹנִי לַבַּיִת, וְגוֹרֶמֶת לְבָנֶיהָ שֶׁלֹּא יֵחָשְׁבוּ בַּדּוֹר, וְגוֹרֶמֶת דָּבָר אַחֵר שֶׁשּׁוֹרֶה בַּבַּיִת. מִי גָרַם זֶה? אוֹתוֹ שֵׂעָר שֶׁנִּרְאֶה מֵרֹאשָׁהּ הַחוּצָה. וּמַה בַּבַּיִת כָּךְ - כָּל שֶׁכֵּן בַּשּׁוּק, וְכָל שֶׁכֵּן חֲצִיפוּת אַחֶרֶת. וּמִשּׁוּם זֶה, אֶשְׁתְּךְ כְּגֶפֶן פֹּרִיָּה בְּיַרְכְּתֵי בֵיתֶךְ. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, שְׂעַר רֹאשׁ הָאִשָּׁה שֶׁמִּתְגַּלֶּה, גּוֹרֵם לְשֵׂעָר אַחֵר לְהִתְגַּלּוֹת וְלִפְגֹּם אוֹתָהּ. מִשּׁוּם כָּךְ צְרִיכָה אִשָּׁה שֶׁאֲפִלּוּ קוֹרוֹת בֵּיתָהּ לֹא יִירְאוּ שַׂעֲרָה אַחַת מֵרֹאשָׁהּ, וְכָל שֶׁכֵּן בַּחוּץ. בֹּא רְאֵה, כְּמוֹ שֶׁבַּזָּכָר הַשֵּׂעָר הוּא חֻמְרַת הַכֹּל - כָּךְ גַּם לַנְּקֵבָה. צֵא וּרְאֵה כַּמָּה פְגָם גּוֹרֵם אוֹתוֹ שְׂעַר הָאִשָּׁה: גּוֹרֵם לְמַעְלָה וְגוֹרֵם לְמַטָּה, גּוֹרֵם לְבַעְלָהּ לְהִתְקַלֵּל, גּוֹרֵם עֹנִי, וְגוֹרֵם דָּבָר אַחֵר בַּבַּיִת, גּוֹרֵם שֶׁתִּסְתַּלֵּק חֲשִׁיבוּת מִבָּנֶיהָ. הָרַחֲמָן יַצִּילֵנוּ מֵחֲצִיפוּתָן. וְעַל כָּךְ צְרִיכָה אִשָּׁה לְהִתְכַּסּוֹת בְּזָוִיּוֹת בֵּיתָהּ. וְאִם עוֹשָׂה כָּךְ, מַה כָּתוּב? (תהלים קכח) בָּנֶיךְ כִּשְׁתִלֵי זֵיתִים. מַה זֶּה כִּשְׁתִלֵי זֵיתִים? מַה זַּיִת זֶה, בֵּין בַּסְּתָו בֵּין בַּקַּיִץ לֹא אוֹבְדִים עָלָיו, וְתָמִיד נִמְצֵאת בּוֹ חֲשִׁיבוּת יְתֵרָה עַל שְׁאָר הָאִילָנוֹת - כָּךְ בָּנֶיהָ יַעֲלוּ בַחֲשִׁיבוּת עַל שְׁאָר בְּנֵי הָעוֹלָם. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁבַּעְלָהּ מִתְבָּרֵךְ בַּכֹּל: בַּבְּרָכוֹת שֶׁלְּמַעְלָה, בַּבְּרָכוֹת שֶׁלְּמַטָּה, בְּעֹשֶׁר, בְּבָנִים וּבִבְנֵי בָנִים. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (שם) הִנֵּה כִּי כֵן יְבֹרַךְ גָּבֶר יְרֵא ה'. וְכָתוּב, יְבָרֶכְךְ ה' מִצִּיּוֹן וּרְאֵה בְּטוּב יְרוּשָׁלם כֹּל יְמֵי חַיֶּיךְ וּרְאֵה בָנִים לְבָנֶיךְ שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל.

עכ"ל ואין מה להוסיף על דברי התנאים הקדושים : רבי יהודה ורבי חזקיה מבטיחים כל הבטחות אלו לאישה שתקבל על עצמה כיסוי ראש כהלכה לחומרא, ולאחר שעשתה כך תוכל לבקש מהקב"ה את כל מה שכתוב, בזכות קיום דברי החכמים רבי יהודה ורבי חזקיה, תלמידי הרשב"י..זיע"א.

 


עמוד קכ"ו ברעיא מהימנא...

רעיא מהימנא אֵלִיָּהוּ, קוּם אַפְתַּח עַמִּי בְּפִקּוּדִין, דְּאַנְתְּ הוּא עוֹזִר לִי, בְּכָל סִטְרָא. דְּהָא עֲלָךְ אִתְּמַר בְּקַדְמִיתָא, פִּנְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן. וּבֶן אַהֲרֹן וַדַּאי אִיהוּ אָח דִּילִי, (משלי יז) אָח לְצָּרָה יִוָּלֵד.

............

אֵלִיָּהוּ, קוּם פְּתַח אִתִּי בְּמִצְווֹת, שֶׁאַתָּה הוּא עוֹזֵר לִי בְּכָל צַד, שֶׁהֲרֵי עָלֶיךְ נֶאֱמַר בַּתְּחִלָּה, (במדבר כה) פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן. וּבֶן אַהֲרֹן הוּא וַדַּאי אָח שֶׁלִּי, אָח לְצָרָה יִוָּלֵד.

..

זה אליהו הנביא - פינחס בן אלעזר הכהן, זכה

בזכות קינאתו לקבל מרכבת מלאך הברית

מלאך השלום

שומר הברית - כאשר יגיע מועד הגאולה, הוא אשר יקבע מי הוא יהודי, על ידי שהיה בכל ברית מילה מאז יציאת מצרים ועד סוף הגלות

זה סוד כסא אליהו הנביא בברית המילה הוא מעיד על כל יהודי.

ומלאך השלום

שעושה שלום בין ישראל ובין הקב"ה על ידי לימוד סודות התורה וטעמי המצוות לצדיקים

הוא יד ימינו של משה רבינו

שנאמר אח לצרה יולד

נכדו של אהרון הכהן - אח של משה רבינו

-----------

וממשיך בפרשת סוטה

פָּתַח וְאָמַר, פִּקּוּדָא לָדוּן בְּדִינֵי סוֹטָה, הֲדָא הוּא דִכְתִיב וְעָבַר עָלָיו רוּחַ קִנְאָה וְקִנֵּא וְגוֹ'. וַדַּאי רוּחַ טוּמְאָה מִתְּרֵין סִטְרִין אִשְׁתְּכַח, חַד בְּשִׁקְרָא, וְחַד בִּקְשׁוֹט. בְּגִין דָּא, בְּרוּחַ שִׁקְרָא וְקִנֵּא אֶת אִשְׁתּוֹ, וְהִיא לֹא נִטְמָאָה. וְתָנֵינָא, וְעָבַר עָלָיו וְגוֹ', וְקִנֵּא אֶת אִשְׁתּוֹ וְהִיא נִטְמָאָה.

...........

פָּתַח וְאָמַר, מִצְוָה לָדוּן בְּדִינֵי סוֹטָה, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב וְעָבַר עָלָיו רוּחַ קִנְאָה וְקִנֵּא וְגוֹ'. וַדַּאי רוּחַ קִנְאָה נִמְצֵאת בִּשְׁנֵי צְדָדִים, אֶחָד בְּשֶׁקֶר וְאֶחָד בֶּאֱמֶת, בִּגְלַל זֶה, בְּרוּחַ שֶׁקֶר - וְקִנֵּא אֶת אִשְׁתּוֹ, וְהִיא לֹא נִטְמָאָה. וְלָמַדְנוּ, וְעָבַר עָלָיו וְגוֹ', וְקִנֵּא אֶת אִשְׁתּוֹ וְהִיא נִטְמָאָה.

...

שתי דרגות של קינאה

אחת מצד הטומאה, רוח המתלבשת בזכר

שנטמא בעצמו על ידי שהוא בגד באשתו

הוא הכניס זרעו לטומאה

הרוח שנוצרה מכוח זה מלבישה בו קינאה טמאה

הפוסל - במומו - פוסל

כִי אִית קוּשְׁטָא בְּרוּחַ מִסְאֲבָא. אֶלָּא בְּבַר נָשׁ מִסִּטְרָא דְּאִילָנָא דְּטוֹב וָרָע, תַּמָּן יֵצֶּר הָרָע, נָחָשׁ. בְּזִמְנָא דְּאִית לְבַּר נָשׁ אִתְּתָא שַׁפִּירָא, בְּכָל עוֹבָדִין טָבִין, דְּאִתְּמַר בָּהּ (משלי יב) אֵשֶׁת חַיִל עֲטֶרֶת בַּעְלָהּ. יִצֶּר הָרָע אִית לֵיהּ קִנְאָה, כְּגַוְונָא דְּאַשְׁכַּחְנָא דְּקַנֵּי אָדָם עַל אִנְתְּתֵיהּ, עַד דְּפַתֵּי לָהּ, וְגָרַם לָהּ מִיתָה. וּלְזִמְנִין שַׁלִּיט עָלָהּ בְּחוֹבִין, וּמְסָאַב לָהּ, וְהָא אִתְעָבִידַת נְבֵלָה.

-----------

וְכִי יֵשׁ אֱמֶת בְּרוּחַ טֻמְאָה? אֶלָּא בָּאָדָם מִצַּד עֵץ טוֹב וָרָע, שָׁם יֵצֶר הָרָע, נָחָשׁ. בִּזְמַן שֶׁיֵּשׁ לָאָדָם אִשָּׁה יָפָה בְּכָל מַעֲשִׂים טוֹבִים, שֶׁנֶּאֱמַר בָּהּ (משלי יב) אֵשֶׁת חַיִל עֲטֶרֶת בַּעְלָהּ, לַיֵּצֶר הָרָע יֵשׁ קִנְאָה, כְּמוֹ שֶׁלָּמַדְנוּ שֶׁקִּנֵּא אָדָם עַל אִשְׁתּוֹ, עַד שֶׁפִּתָּה אוֹתָהּ וְגָרַם לָהּ מִיתָה. וְלִפְעָמִים שׁוֹלֵט עָלֶיהָ בַּעֲבֵרוֹת וּמְטַמֵּא אוֹתָהּ וְנַעֲשֵׂית נְבֵלָה.

---------

שתי מציאויות :

עץ הדעת טוב ורע

עץ החיים

בעץ החיים לא שייך פיתוי, הדחה, קלקול

שם שלימות ללא הפכים, על ידי היות האדם מרכבה לעץ החיים, תורה, קדושה, קיום מצוות התורה לחומרא, היותו מקושר לתכלית, לידיעת השם, להיות כלי קודש, להכניע הנפש הבהמית ...

עד היותו כלי לעץ החיים - זו דרגת רוח, כפי שלמדנו נרנח"י..

נפש - היא המחוברת לנפש הבהמית והיא במאבק תמידי להכניע את הבהמה, רק כאשר הכניע את כל עשר הספירות של הנפש, רק כאשר השלים את הנפש הקדושה, אז זוכה לרוח,

וכאשר זוכה לרוח, הוא מוגן -רגלי חסידיו ישמור

הנפש מוגנת - הוא נקרא צדיק יצר הרע שלו נחלש ועלה למדרגת עולם היצירה - איזון

ביום יצר טוב ליצר רע - בעולם העשיה אין איזון

היצר הרע חזק מיצר הטוב.

וְיִצֶּר הָרָע, מִסִּטְרָא דִּימִינָא, דִּילֵיהּ, דַּרְגָּא דְּיִשְׁמָעֵאל, אִתְקְרֵי נָחָשׁ. וּמִסִּטְרָא דִּשְׂמָאלָא, דַּרְגֵּיהּ דְּעֵשָׂו סָמָאֵ''ל, אִתְקְרֵי כֶּלֶב, מְמָנָא דְּגֵיהִנָּם דְּצּווִֹחַ הַב הַב, הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, (משלי ל) לַעֲלוּקָה שְׁתֵּי בָנוֹת הַב הַב, וּבִרְעוּתָא דִּילֵיהּ לְמֵיכַל נִשְׁמְתָא מִסְאֲבָא, בְּנוּרָא דִּילֵיהּ, גֵּיהִנָּם. וְעָבַר עָלָיו רוּחַ קִנְאָה וְקִנֵּא אֶת אִשְׁתּוֹ בִּקְשׁוֹט, וְהִיא נִטְמָאָה.

------

וְיִצֶּר הָרָע, מִסִּטְרָא דִּימִינָא, דִּילֵיהּ, דַּרְגָּא דְּיִשְׁמָעֵאל, אִתְקְרֵי נָחָשׁ. וּמִסִּטְרָא דִּשְׂמָאלָא, דַּרְגֵּיהּ דְּעֵשָׂו סָמָאֵ''ל, אִתְקְרֵי כֶּלֶב, מְמָנָא דְּגֵיהִנָּם דְּצּווִֹחַ הַב הַב, הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, (משלי ל) לַעֲלוּקָה שְׁתֵּי בָנוֹת הַב הַב, וּבִרְעוּתָא דִּילֵיהּ לְמֵיכַל נִשְׁמְתָא מִסְאֲבָא, בְּנוּרָא דִּילֵיהּ, גֵּיהִנָּם. וְעָבַר עָלָיו רוּחַ קִנְאָה וְקִנֵּא אֶת אִשְׁתּוֹ בִּקְשׁוֹט, וְהִיא נִטְמָאָה.

-------

וְיֵצֶר הָרָע מִצַּד יָמִין שֶׁלּוֹ, דַּרְגַּת יִשְׁמָעֵאל, נִקְרָא נָחָשׁ. וּמִצַּד שְׂמֹאלוֹ דַּרְגַּת עֵשָׂו, סָמָאֵ''ל, נִקְרָא כֶּלֶב, מְמֻנֶּה שֶׁל גֵּיהִנֹּם שֶׁצּוֹוֵחַ הַב הַב. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (משלי ל) לַעֲלוּקָה שְׁתֵּי בָנוֹת הַב הַב. וּבִרְצוֹנוֹ לֶאֱכֹל נְשָׁמָה טְמֵאָה בָּאֵשׁ שֶׁלּוֹ, גֵּיהִנֹּם. וְעָבַר עָלָיו רוּחַ טֻמְאָה וְקִנֵּא אֶת אִשְׁתּוֹ בֶּאֱמֶת, וְהִיא נִטְמָאָה.

ישמעאל - העולם הזה, אכול שתה, חיי בהמה, חיי חומר -

אברהם אבינו אמר לישמעאל ולחמור ואתם שבו לכם פה ואני והנער נלכה ...

שכל מהותו של ישמעאל הוא חיי החומר המתכלה - כן יכלה ויעלם במהרה, הוא אחוז בימין בצד אברהם, בצד החסד, על כן הם נקראים "מכניסי אורחים" - לצורך זימה ותאווה ותענוגות הגוף הבהמי - סיפורי אלף לילה ולילה, הרמונות השייחים

וכו'

ומצד עשו - זה עולם הטומאה המבקש לשלוט

המבקש לכלות את הקדושה - להפוך את כוחות הטומאה לחיי הנצח - מחפש את עץ החיים "וחי לנצח" - זו יניקת הטומאה מהקדושה

זו העבודה הזרה - להפוך אדם לאלהים

לעבוד בני אדם

הם בני עשו, מפיצים איך לעשות "שיתוף"

איך לעשות נברא לבורא ח"ו, יש הרבה מאחינו

שטועים בכך, הולכים אחר כזב הפיכת בן אדם לאלהות

ודי לנו באמירה זו.....

והוא עשו ומלאכו שליטי הגיהנם

על ידי - הב הב

מרגילים אדם לבקש צרכי העולם הזה

הב לנו, תן לנו כסף, בתים, מכוניות,

בונים עולמם כאן - בעולם המתכלה

מלמדים אותם שוחד ומרמה וגזל ועושק

וכאשר מגיע הדין - זוכה עשו בנפש הקדושה

ולוקח אותה לגיהנם - גם בחייו

מחלות הנפש - הם שבי הנפש בגיהנם

חרדה, יגון, עצבות, סכזופרניה, וכו'

--------\

וּבְגִינָהּ אִתְּמַר, (ויקרא כא) וּבַת אִישׁ כֹּהֵן, דָּא מִיכָאֵל, כִּי תֵּחֵל לִזְנוֹת אֶת אָבִיהָ הִיא מְחַלֶּלֶת בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף. וְתַמָּן אִתּוֹקְדַת הַהִיא זוּהֲמָא, וְאִתְלַבְּנַת אִיהִי מִנֵּיהּ, כַּכֶּסֶף דְּאִתְלָבַּן בְּנוּרָא, וְהַהִיא עוֹפֶרֶת דְּזוּהֲמָא אִתּוֹקַד, וְאִתְעָבִיד עָפָר, וְאִתְאֲבִיד.


וּבִגְלָלָהּ נֶאֱמַר, (ויקרא כא) וּבַת אִישׁ כֹּהֵן - זֶה מִיכָאֵל - כִּי תֵחֵל לִזְנוֹת אֶת אָבִיהָ הִיא מְחַלֶּלֶת בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף. וְשָׁם נִשְׂרֶפֶת אוֹתָהּ זֻהֲמָא, וּמִתְלַבֶּנֶת הִיא מִמֶּנּוּ כְּכֶסֶף שֶׁמִּתְלַבֵּן בָּאֵשׁ, וְאוֹתָהּ עֹפֶרֶת שֶׁל זֻהֲמָא נִשְׂרֶפֶת, וְנַעֲשֵׂית עָפָר וְנֶאֱבֶדֶת.

------

ישתבח הבורא ויתהלל היוצר

איך נפש תאבד?, לעולם לא!!!

אלא זוהמה תאבד, על ידי ייסורי הגיהנם

על ידי צירוף אחר צירוף, אש אחר אש

מתלבנת, נשרפים כל כוחות הטומאה

והזוהמה שהדביקה לעצמה

לא ידח ממנו נידח

הנידח זו נפש חוטאת

היא רק תצורף

תסבול

תתייסר

עוד צירוף ועוד גלגול

עד אשר תהיה לבנה, צחה, ראויה להיקרא בת מלך

כְּגַוְונָא דָּא בְּיִשְׂרָאֵל, כַּד אִינּוּן מְחַלְּלִין אוֹרַיְיתָא, קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא יֵיעוּל לוֹן בְּגָלוּתָא דִּבְנֵי עֵשָׂו וּבְנֵי יִשְׁמָעֵאל, תְּחוֹת שִׁעְבּוּדָא דִּלְהוֹן, דְּדַרְגַּיְיהוּ כֶּלֶ''ב וְנָחָ''שׁ, וְאִתְּדָנוּ תַּמָּן, וּבְהוֹן יִתְבָּרְרוּ וְיִתְלַבְּנוּ וְיִצּוֹרְפוּ כִּצְּרוֹף הַכֶּסֶף וְכִבְחוֹן הַזָּהָב, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (זכריה יג) וּצְּרַפְתִּים כִּצְּרֹף אֶת הַכֶּסֶף וּבְחַנְתִּים כִּבְחֹן אֶת הַזָּהָב, עַד דְּיִתְקַיֵּים בְּהוּ, (ישעיה א) אִם יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשָּׁנִים כַּשֶּׁלֶג יַלְבִּינוּ.

.........

כְּמוֹ זֶה יִשְׂרָאֵל, כְּשֶׁהֵם מְחַלְּלִים אֶת הַתּוֹרָה, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַכְנִיס אוֹתָם לְגָלוּת בְּנֵי עֵשָׂו וּבְנֵי יִשְׁמָעֵאל שֶׁתַּחַת שִׁעְבּוּדָם, שֶׁדַּרְגָּתָם כֶּלֶ''ב וְנָחָ''שׁ, וְנִדּוֹנִים שָׁם, וּבָהֶם יִתְבָּרְרוּ וְיִתְלַבְּנוּ וִיצֹרְפוּ כִּצְרֹף הַכֶּסֶף וְכִבְחֹן הַזָּהָב. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (זכריה יג) וּצְרַפְתִּים כִּצְרֹף אֶת הַכֶּסֶף וּבְחַנְתִּים כִּבְחֹן אֶת הַזָּהָב, עַד שֶׁיִּתְקַיֵּם בָּהֶם, (ישעיה א) אִם יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשָּׁנִים כַּשֶּׁלֶג יַלְבִּינוּ.

--------

זו גלות עשו וזו גלות ישמעאל

שתי גלויות - יחד

יש ישראל הנמצאים בגלות ישמעאל

על ידי שכל מעשיהם לעולם הזה, בונים, צוברים, נהנתנים כמו הבהמה, כמו החמור

הם יצורפו על ידי המידה זו של ישמעאל

מחלות גוף, עוני, עבדות

והבחינה השניה

גלות עשו

מחלות נפש

וְאִילָנָא דְּטוֹב וָרָע, בְּגִינֵיהּ אִתְּמַר, (שמות טו) וַיּוֹרֵהוּ יְיָ עֵץ וַיַּשְׁלֵךְ אֶל הַמַּיִם וַיִּמְתְּקוּ הַמָּיִם וְגוֹ'. בְּגִין דַּהֲווֹ יִשְׂרָאֵל עִם עֵרֶב רַב, כֻּלְּהוּ הֲווֹ אִילָנָא דְּטוֹב וָרָע, וְעַל דָּא, חֶצְּיוֹ מָתוֹק מִסִּטְרָא דִּימִינָא. וְחֶצְּיוֹ מַר, מִסִּטְרָא דִּשְׂמָאלָא. וּבְזִמְנָא דְּעֵרֶב רַב הֲווֹ מַחֲטִיאִין לוֹן לְיִשְׂרָאֵל, הֲוִי כְּאִילּוּ הֲווֹ כֻּלְּהוּ מִסִּטְרָא דְּרָע. וּמַיָא אִתְהַדְרָא כֻּלְּהוּ מְרִירִין, כְּהַהוּא עֵץ מַר בְּמַיָּא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (שמות טו) וַיָבֹאוּ מָרָתָה וְלֹא יָכְלוּ לִשְׁתּוֹת מַיִם מִמָּרָה כִּי מָרִים הֵם.


וְעֵץ טוֹב וָרָע, בִּגְלָלוֹ נֶאֱמַר (שמות טו) וַיּוֹרֵהוּ ה' עֵץ וַיַּשְׁלֵךְ אֶל הַמַּיִם וַיִּמְתְּקוּ הַמָּיִם וְגוֹ'. מִשּׁוּם שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל עִם עֵרֶב רַב, כֻּלָּם הָיוּ עֵץ שֶׁל טוֹב וָרָע, וְעַל זֶה חֶצְיוֹ מָתוֹק מִצַּד יָמִין, וְחֶצְיוֹ מַר מִצַּד שְׂמֹאל. וּבִזְמַן שֶׁעֵרֶב רַב הָיוּ מַחֲטִיאִים אֶת יִשְׂרָאֵל, הָיָה כְּאִלּוּ הָיוּ כֻלָּם מִצַּד הָרָע, וְהַמַּיִם חָזְרוּ לִהְיוֹת מְרִירִים כְּמוֹ אוֹתוֹ עֵץ מַר בַּמַּיִם. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב וַיָּבֹאוּ מָרָתָה וְלֹא יָכְלוּ לִשְׁתּוֹת מַיִם מִמָּרָה כִּי מָרִים הֵם.

ההודעה ארוכה מדי.

וְאִילָנָא דְּטוֹב וָרָע, בְּגִינֵיהּ אִתְּמַר, (שמות טו) וַיּוֹרֵהוּ יְיָ עֵץ וַיַּשְׁלֵךְ אֶל הַמַּיִם וַיִּמְתְּקוּ הַמָּיִם וְגוֹ'. בְּגִין דַּהֲווֹ יִשְׂרָאֵל עִם עֵרֶב רַב, כֻּלְּהוּ הֲווֹ אִילָנָא דְּטוֹב וָרָע, וְעַל דָּא, חֶצְּיוֹ מָתוֹק מִסִּטְרָא דִּימִינָא. וְחֶצְּיוֹ מַר, מִסִּטְרָא דִּשְׂמָאלָא. וּבְזִמְנָא דְּעֵרֶב רַב הֲווֹ מַחֲטִיאִין לוֹן לְיִשְׂרָאֵל, הֲוִי כְּאִילּוּ הֲווֹ כֻּלְּהוּ מִסִּטְרָא דְּרָע. וּמַיָא אִתְהַדְרָא כֻּלְּהוּ מְרִירִין, כְּהַהוּא עֵץ מַר בְּמַיָּא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (שמות טו) וַיָבֹאוּ מָרָתָה וְלֹא יָכְלוּ לִשְׁתּוֹת מַיִם מִמָּרָה כִּי מָרִים הֵם.

--------

עֵץ טוֹב וָרָע, בִּגְלָלוֹ נֶאֱמַר (שמות טו) וַיּוֹרֵהוּ ה' עֵץ וַיַּשְׁלֵךְ אֶל הַמַּיִם וַיִּמְתְּקוּ הַמָּיִם וְגוֹ'. מִשּׁוּם שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל עִם עֵרֶב רַב, כֻּלָּם הָיוּ עֵץ שֶׁל טוֹב וָרָע, וְעַל זֶה חֶצְיוֹ מָתוֹק מִצַּד יָמִין, וְחֶצְיוֹ מַר מִצַּד שְׂמֹאל. וּבִזְמַן שֶׁעֵרֶב רַב הָיוּ מַחֲטִיאִים אֶת יִשְׂרָאֵל, הָיָה כְּאִלּוּ הָיוּ כֻלָּם מִצַּד הָרָע, וְהַמַּיִם חָזְרוּ לִהְיוֹת מְרִירִים כְּמוֹ אוֹתוֹ עֵץ מַר בַּמַּיִם. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב וַיָּבֹאוּ מָרָתָה וְלֹא יָכְלוּ לִשְׁתּוֹת מַיִם מִמָּרָה כִּי מָרִים הֵם.

------

וְהַאי עֵץ מַר, אִיהוּ כְּגַוְונָא דְּנִסְיוֹנָא דְּסוֹטָה, אִי סָטַת תְּחוֹת בַּעְלָהּ, אִינּוּן מַיִין דְּאַשְׁקְיָּין לָהּ אִתְהֲדָרוּ מְרִירִין, וּבְהוֹן וְצָּבְתָה בִטְנָהּ וְנָפְלָה יְרֵיכָהּ, וְאִי לָא סָטַת מַה כְּתִיב, וְנִקְּתָה וְנִזְרְעָה זָרַע, וְאוֹלִידַת בַּר. אוּף הָכָא וַיִמְתְּקוּ הַמָּיִם.


וְעֵץ מַר זֶה הוּא כְּמוֹ נִסְיוֹן הַסּוֹטָה. אִם סָטְתָה תַּחַת בַּעְלָהּ, אוֹתָם מַיִם שֶׁמַּשְׁקִים אוֹתָם חוֹזְרִים לִהְיוֹת מְרִירִים, וּבָהֶם צָבְתָה בִטְנָהּ וְנָפְלָה יְרֵכָהּ. וְאִם לֹא סָטְתָה, מַה כָּתוּב? וְנִקְּתָה וְנִזְרְעָה זָרַע, וּמוֹלִידָה בֵּן. אַף כָּאן וַיִּמְתְּקוּ הַמָּיִם.

--------------

על ידי הדבקות בעץ החיים, ללא סטיה, ללא העתקת דרכי הגויים

כפי אשה שלא חטאה

נקיה ונזרעה וילדה בן קדוש

כְּגַוְונָא דָּא, יִתְעֲבִיד לְנַסְּאָה לוֹן לְיִשְׂרָאֵל בְּפוּרְקָנָא בַּתְרַיְיתָא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (דניאל יב) יִתְבָּרְרוּ וְיִתְלַבְּנוּ וְיִצָּרְפוּ רַבִּים, דְּאִינּוּן מִסִּטְרָא דְּטוֹב, וְקַיְימִין בְּנִסְיוֹנָא. וְהִרְשִׁיעוּ רְשָׁעִים אִינּוּן מִסִּטְרָא דְּרַע, וְיִתְקַיֵּים בְּהוֹן (יחזקאל יג) וְאֶל אַדְמַת יִשְׂרָאֵל לֹא יָבֹאוּ וְקָטִיל לוֹן.

.......

כְּמוֹ זֶה יַעֲשֶׂה לְנַסּוֹת אֶת יִשְׂרָאֵל בַּגְּאֻלָּה הָאַחֲרוֹנָה, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (דניאל יב) יִתְבָּרְרוּ וְיִתְלַבְּנוּ וְיִצָּרְפוּ רַבִּים - שֶׁהֵם מִצַּד הַטּוֹב, וְעוֹמְדִים בַּנִּסָּיוֹן. וְהִרְשִׁיעוּ רְשָׁעִים - הֵם מִצַּד הָרָע, וְיִתְקַיֵּם בָּהֶם (יחזקאל יג) וְאֶל אַדְמַת יִשְׂרָאֵל לֹא יָבאוּ, וְהוֹרֵג אוֹתָם.

הצרוף האחרון, הוא הפרדת כל הטוב מהרע

טוב מוחלט ללא סיגים, ללא עשו וישמעאל

ישראל מושלם האחוז רק בעץ החיים

זו נפש כללות ישראל שעברה את כל הצירופים

כל הנקיון

כל הייסורים

היא האשה שמעולם לא חטאה

ואז נקתה ונזרעה זרע

זרע בן דוד

וילדה בן

משיח בן דוד

שתבוא הגאולה

משיח שיבוא

-----------------------

 

במדבר פרק ד (ב) נָשׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי קְהָת מִתּוֹךְ בְּנֵי לֵוִי לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם:

נושאי הפרשה

עבודת בני גרשון:

עבודת בני מררי:

מנין העובדים בבני קהת:

מנין העובדים בבני גרשון:

מנין העובדים בבני מררי:

סך כל העובדים בשבט לוי:

 

שלוח הטמאים מחוץ למחנה:

דין הגוזל ונשבע וגזל הגר:

 

נתינת המתנות לכהן:

 

פרשת סוטה:

פרשת נזיר:

קרבן הנזיר בטמאתו:

קרבן הנזיר בטהרתו:

 

ברכת הכהנים:

 

מתנות הנשיאים למשכן:

חלוקת העגלות ללוים:

קורבנות הנשיאים לחנוכת המזבח:

סכום קורבנות הנשיאים:

 

מקום התגלות ה' במשכן: 

הכנס


זוהר חדש - תיקונים


אָמְרוּ נִשְׁמָתִין דִּמְתִיבְתָּא עִלָּאָה, וַדַּאי הַאי אִיהוּ דְּדַרְגֵּהּ עַמּוּדָא דְּאֶמְצָעִיתָא דְּעָתִיד לְאִתְגַּלְּיָא בְּדָרָא דְּמַלְכָּא מְשִׁיחָא אִתְגַּלְּיָא בֵּהּ.

אמרו נשמות של הישיבה העליונה

זו דרגא של העמוד האמצעי

שעתיד להתגלות בדור של מלך המשיח

העמוד האמצעי

התינוק - פנים קטנות - זעיר אנפין

זה הילד ישראל שמו -

הוא הבן של מלך מלכי המלכים

והוא עבר תהליכי גדילה ולמידה

ונפילות וקימה

וגלויות

הכל כדי להיות ראוי להיקרא בן של הקב"ה

בנים אתם לה"

הוא נגלה בכל דור

וְרָזָא דְּמִלָּא קְרָא אוֹכַח, מַ"ה שֶּׁהָיָ"ה הוּא שֶׁיִּהְיֶ"ה. וּבָהּ מִמְּכוֹ""ן שִׁבְתּ""וֹ הִשְׁגִּי""חַ אֶל כָּל יוֹשְׁבֵי הָאָרֶץ.

סוד שלו הוא מה שכתוב

מה -

שהיה

הוא

משה

משה - הוא כללות ישראל

ממכון

שבתו

השגיח

משה

ישראל לעתיד לבוא, נבנה

מפנימיות וחיצוניות

של כל נשמות ישראל

יש את השורשים - הם האבות

הנביאים

מלכות בית דוד

הצדיקים - משורש יוסף

וכל העם קשור לשורש מהם

אבל - הראש

הדעת

הוא משה רבינו

הוא הפנימיות

הוא המקשר אל הקב"ה

פסול לך את הלוחות

לך, עבורך, כל שאר העם יינקו ממך!

הרועה הנאמן - רעיא מהמינא

קוּם רָעֲיָא מְהֵימָנָא לְאִתְּעָרָא לְהַהוּא דְּאִתְּמַר בֵּהּ אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר. וּכְמָה אִנּוּן דְּמִיכִין וְשֵׁינָתָא בְּעֵינֵיהוֹן, דְּלָא פַּתְחִין לוֹן לְאִתְעַסְּקָא בְּרָזִין דְּאוֹרַיְתָא,

קום רעיא מהמנא - קום רועה נאמן

הגיע זמן לפקוד את העדר

עליהם נאמר

אני ישנה וליבי ער

כמה כולם ישנים - בדור האחרון הזה

פתוחים לעולם הזה, לתאוותיו

לעולם נעלם המשקר, המדמה..

וסותמים עינהם לראות את האמת

על ידי

סודות התורה

דְּכָל רָז אור אִתְקְרֵי, לְאַנְהָרָא בֵּהּ לְבַת עֵינָא וּלְאִתְּעָרָא לָהּ בֵּהּ לְגַבֵּי בַּעְלָהּ, דְּאִיהִי דְּמִיכָא בְּגָלוּתָא בֵּין אִנּוּן מָארֵי תּוֹרָה. דְּלֵית חַד מִנַּיְהוּ דְּיִתְּעַר לָהּ בְּבַעְלָהּ דְּאִיהוּ ר""ז אוֹר דְּנָהִיר בָּהּ בָּבַת עֵינָא. דְּרָז אוֹר אִיהוּ בְּחֻשְׁבָּן.

כל רז נקרא אור

רז = גימטירה 207

אור = 207

להאיר לאחת המיוחדת

בת עין

בת של ע - ...ע = 70

היא המלכות

השכינה הקדושה

שמעליה 7 רועים

שומרים

שבע הכלולים מעשר - 70 נפש בני יעקב

שכל תכליתם היא

בת עין

שכינה

שומרני כאישון בת עין

להיות שומרי השכינה, שומרי המלכה

למסור נפש עבור הבת, היחידה שהלכה לאיבוד

ביער העמים, מבוזה ומושפלת

צועקת ומייללת

לבניה ולבנותיה

שובו - שובו הביתה

לְאַנְהָרָא בֵּהּ לְבַת עֵינָא וּלְאִתְּעָרָא לָהּ בֵּהּ לְגַבֵּי בַּעְלָהּ, דְּאִיהִי דְּמִיכָא בְּגָלוּתָא בֵּין אִנּוּן מָארֵי תּוֹרָה. דְּלֵית חַד מִנַּיְהוּ דְּיִתְּעַר לָהּ בְּבַעְלָהּ דְּאִיהוּ ר""ז אוֹר דְּנָהִיר בָּהּ בָּבַת עֵינָא. דְּרָז אוֹר אִיהוּ בְּחֻשְׁבָּן.

להאיר בה בתוכה את אור התורה

היא דלה ועניה אין לה מעצמה כלום

רק שאריות שבניה נותנים לה

כאשר הם לא מבקשים עבור עצמם

כל היום

תן לי...תן לי

הב ..הב לי

אפילו בעלי התורה

לומדים עבור עצמם

ואין לה מנחם

ואין לה עזרה

חוץ

מאלו העוסקים בסוד

יודעים את סודה של המלכה

שהיא העולם הבא

היא התכלית

והם נדבקים רק בה

ואתה הרועה הנאמן

משה רבינו

עתיד להתגלות בדור האחרון

וללמד את ישראל את סודותיה

מעלותיה

של כלת משה

דְּהָא אַנְתְּ הוּא דְּאִתְּמַר בֵּהּ מֹשֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי. דְּהָא הֲווֹ כֻּלְּהוּ נְבִיאַיָּא וְחַכְמַיָּא וּמָארֵי קַבָּלָה לְגַבָּךְ, כְּסִיהֲרָא וְכוֹכְבַיָּא וּמַזָּלֵי דְּלֵית לוֹן נְהוֹרָא אֶלָּא מְשַׁמְּשָׁא.

כפי אז

משה קיבל תורה מסיני

כולם קיבלו ממשה

הנביאים

החוזים

הצדיקים

החכמים

הוא כמו אור החמה המאיר לכוכבים וללבנה

כי אין לכל הכוכבים והלבנה

אלא מה שמקבלים מהשמש

וּבְגִין דְּאִתְּמַר בָּךְ פְּנֵי מֹשֶׁה כִּפְנֵי חַמָּה. קוּם אַנְהִיר לוֹן דְּעַד דֶּאֱמֶת אַנְהִיר לוֹן, כֻּלְּהוּ הֲווֹ בַּחֲשׁוֹכָא וְלֵית לוֹן נְהוֹרָא.

בגלל זה נאמר פני משה כפני החמה

קום תאיר

קום תדליק את נשמות ישראל

קום תפתח לב כל אחד מישראל

כפי שעשית

כולם בחשיכה

אין איתנו מי יודע מה

קום עד שהאמת

תצעק

קום עד שכל ישראל יאמרו שוב

נעשה ונשמע

קום וקבור את קורח ועדתו

קום גיבור מחה את העמלק

קום משה רבינו

הגיע זמן הגאולה

 



חזרה לדף הבית
האתר נבנה במערכת 2all בניית אתרים